Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Missbrukarrehabilitering av bötesfångar och säkerställande av kontinuiteten av rehabiliteringen  

Servicebehovet för målgruppen för projektet hänför sig ofta särskilt till ordnande av missbrukar- och mentalvårdstjänster och till åtgärdande av någon särskilt utmanade livssituation.

Projektmålsättningarna är:

  • att, i samarbete med kommunen och/eller aktörer som erbjuder missbrukartjänster, öka placeringen av bötes- och korttidsfångar i missbrukarrehabilitering medan de avtjänar sitt straff
  • att uppbygga och beskriva arbetssätt och kommunalt samarbete och att garantera kontinuiteten av nödvändiga missbrukar-, social- och hälsovårdstjänster också under en tillräckligt lång tid efter att vederbörande placerats på institution och avtjänat sitt förvandlingsstraff
  • att utarbeta rehabiliteringen, förberedelserna inför frigivningen och att planera den fortsatta vården för bötes- och korttidsfångar under den tid de avtjänar sitt straff

Projektet lägger särskild vikt vid samarbetet med social- och hälsovården, missbruks- och mentalvården, boendesektorn och Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

Brottspåföljdsmyndigheten står för kostnaderna för placeringen av bötesfångarna under påföljdstiden, men utgångspunkten är att hemkommunen deltar i beredningen av placeringen och i de nödvändiga stödåtgärder som behövs efter frigivningen.

Brottspåföljdsmyndigheten är den ansvariga exekutiva parten för detta projekt.  Projektettiden är åren 2021–2022.

Kontaktuppgifter:

Katja Reiman
Utvecklingschef, Regional koordinering
Tfn. 050 414 3982
katja.reiman@om.fi

Sari Vaskelainen
Projektarbetare
sari.vaskelainen@om.fi
Tfn. 050 347 1992

Riksomfattande koordinering: specialsakkunnig Ulla Knuuti

Nyckelord: rehabilitering , missbrukartjänst