Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Läs mer av HYTE

Främjande av välfärd, hälsa och säkerhet och förebyggande av ojämlikhet (HYTE)

Vad är hyte?

Med begreppet hyte avses allt arbete som minskar skillnaderna i välfärd och hälsa mellan olika folkgrupper.  Order kommer från hyvinvointi ja terveys, d.v.s. välfärd och hälsa.  Målsättningen är att upprätthålla och förbättra befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet samt arbets- och funktionsförmåga. Bland målsättningarna för hyte-arbetet finns också förbättring av befolkningens mentala hälsa och förebyggande av sjukdom, olyckor, social exkludering och marginalisering.  För att nå dessa mål måste arbetet för främjande av välfärd och hälsa rikta sig till individer, befolkningen, olika samfund och miljön.  Arbetet är vidlyftigt och tväradministrativt.

I många lagar stadgas om uppgifterna och innehållet i arbetet för att främja välfärd och hälsa, bl.a. i kommunlagen, hälsovårdslagen och socialvårdslagen.  Hyte-arbetet är strikt definierat som en del av lagberedningen i riksdagen som gäller social- och hälsovårdsreformen.  Statsrådets principbeslut i ärendet drar också upp de långsiktiga riktlinjerna för åtgärderna genom vilka finländarnas välfärd, hälsa och säkerhet ska främjas före år 2030.

Varför behövs arbete för att främja välfärd, hälsa och säkerhet?

Ur social- och hälsovårdsreformens synpunkt är målsättningen för hyte-arbetet att reducera behovet och användningen av social- och hälsovårdstjänster.   Mera hyte = mindre sote.  Alltså: ju mera man gör för att minska skillnaderna i välfärd och hälsa, desto mindre blir behovet av social- och hälsovårdstjänster. Genom att nå roten för orsakerna till skillnaderna i välfärd och hälsa mellan olika folkgrupper och genom att förstärka det preventiva arbetet är det möjligt att väsentligt påverka brister i befolkningens hälsa och välfärd.

Åtgärderna för att främja välfärd och hälsa i planen för ordnade av hälso- och sjukvården

Kommundirektörsmötet har fattat beslut att utvidga planen för ordnade av hälso- och sjukvården så att den också omfattar helheten välfärd och hälsa.  Mötet utnämnde en regional arbetsgrupp för välfärd och hälsa och gav den i uppdrag att uppgöra en åtgärdsplan för detta arbete som ska ingå i planen för ordnande av hälso- och sjukvården. Åtgärdsavsnittet för främjandet av välfärd och hälsa i planen för ordnade av hälso- och sjukvården används samtidigt som planeringsavsnitt i den regionala välfärdsberättelsen för Egentliga Finland.

Kontaktuppgifter:
Karoliina Luukkainen
Specialist, främjande av välfärd och hälsa ​
Hyte-arbetsgruppen, ordf.
karoliina.luukkainen@turku.fi
Tfn. 050 5590 152
Åbo stad

Regionala arbetsgruppen för välfärd och hälsa

 • Karoliina Luukkainen (ordf.), specialsakkunnig, välfärdsområdets beredningsorganisation
  Åbo
 • Ville Santalahti, Vasso Ab (Egentliga Finlands kompetenscenter inom sociala området)
 • Merja Männikkö, Pöytis
 • Jan Vuorenlaakso, Nystad
 • Hanna Inkeroinen, St. Karins
 • Paula Sundqvist, Pargas
 • Hilpi Tanska, Salo
 • Maarit Luukkaa, Åbo
 • Minna Pohjola, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Linda Dalbom, AVI
 • Minna Rosendahl, projektet JärjestöSote113
 • Tino-Taneli Tanttu, Liiku
 • Tuula Oksanen, Östra Finlands universitet
 • Mari Kangasniemi, Åbo universitet

Dessutom deltar arbetsgruppsordförandena i mötena (Delaktighet:  Anri Niskala, specialist i delaktighetsfrågor, Åbo stad, Förebyggande missbrukarvård: Niina Jalo, planerare, Åbo stad, Näring och föda: Soile Ruottinen, näringsterapeut, Salo stad, Motion och idrott: Minna Lainio-Peltola, specialist, Åbo stad, Livsstilshandledning: Linda Dalbom, planerare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Kulturellt välbefinnande:  Anna-Mari Rosenlöf, specialist, Åbo yrkeshögskola, Organisationerna: Minna Rosendahl, regionchef, projektet JärjestöSote 113)

Universitetets blogg: Vi bygger välfärdsområdet Egentliga Finland (på finska)

Nyckelord: hyvinvointialue