Gå över till innehållet

Strukturreformen

Kunskapsbaserad ledning

Den kunskapsbaserade ledningen av social- och hälsovården i Egentliga Finland kommer att utvecklas med användning av tekniska lösningar.  Utvecklingsarbetet bedrivs i samarbete med strukturreformprojekten i Österbotten och Satakunta så att hela samarbetsområdets behov beaktas.

Ledningen och styrningen av alla tjänster som social- och hälsovårdshelheten erbjuder är utmanade, då ett flertal olika system används inom regionen och deras informationsinnehåll kan svårligen jämföras över hela regionen.  En gemensam teknisk bas för kunskapsbaserad ledning gör det möjligt bl.a. att styra klienter och tjänster mellan olika social- och hälsovårdstjänsteproducenter.

I samarbete med kommunerna ska en strategi för kunskapsbaserad ledning och en vägkarta för nästa fem år uppgöras.  Detta strategiarbete sker i samarbete med Åbo stads datatjänster.

Ett klientsegment väljs för utveckling av den kunskapsbaserade ledningen.  Arbetet inleds genom utveckling av datavyer och mätare av klientsegmentets serviceproduktion och ledning.  Under loppet av år 2021 kommer datasjön som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt förfogar över att uppdateras och utvidgas, åtminstone så att behovet som den kunskapsbaserade ledningen i Åbo stad och Österbotten behöver blir uppfyllt.

Projektet är intimt bundet till det nationella utvecklingsarbetet för kunskapsbaserad ledning och projekten som drivs av DigiFinland.  DigiFinland specificerar på ett nationellt plan minimidatainnehållet och rekommendationerna som välfärdsområdets organisatör behöver.   Det tekniska förarbetet och utvecklingen sker tillsammans med DigiFinland, 2M-IT och de kommuner som övergår till att utnyttja datasjön från början.

Projektet pågår till slutet av år 2021.

Kontaktuppgifter:

Janne Saarinen
Projektchef
janne.tapani.saarinen@tyks.fi
tfn. 050 590 1449

Juha-Pekka Sainio
Projektchef
2M-IT

I nyckelteamet jobbar arbetsgruppen för kunskapsbaserad ledning enligt regionens planer för ordnande av hälso- och sjukvården samt sakkunniga vid Auria datatjänster och Åbo stads datatjänster.

Nyckelord: ledning , styrning , tekniska lösningar