Gå över till innehållet

Utvecklingen av service för barn, unga och familjer

Familjecenter och tidigt stöd

Primärvårdsservicen för barn, unga och familjer ordnas som en samordnad entitet av Framtidens social- och hälsocentral.

Utvecklingsarbetet inom projektet hjälper olika aktörer att starta och vidareutveckla familjecenterarbetet.  Det stöder också det arbete som cheferna för barnfamiljeservicen utför.  Familjecentrets elektroniska tjänster utvecklas också.

Slutresultatet ger en enhetlig bild av framtidens familjecenter och utmynnar i en plan för hur de olika barnfamiljetjänsterna bäst ordnas så att det fungerar på bästa tänkbara sätt för klienterna.

Projektet pågår till slutet av år 2022.

Projektet är en del projektet Framtiden social- och hälsocentral och av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.   Inom ramen för projektet förverkligas anordnadeplanen för social- och hälsovården i Egentliga Finland.

Kontaktuppgifter:

Sami Luoto
Projektchef
Åbo stad
sami.luoto@turku.fi 
Tfn. 044 907 4357

Mikko Hulkkonen
välfärdschef / ansvarig beredare för ärenden inom barn- och familjetjänster
mikko.hulkkonen@rusko.fi
Tfn. 044 4333 523