Gå över till innehållet

Övrig regional utveckling

Digitalisering och konsolidering av processen för bedömning av servicebehov och ‑produktion

Inom ramen för detta projekt utarbetas ett klientorienterat, flerkanaligt och nätverksgrundat arbetssätt för rådgivning och handledning av den arbetsföra befolkningen.

Den arbetsföra personen betraktas ut holistiskt perspektiv och hen ska få all den service som hen behöver friktionsfritt och i rätt tid. Gränserna mellan olika enheter, branscher, discipliner o.d. utgör inget hinder för serviceproduktionen som riktas till klienten.

Arbetssättet ska stödas med digitala lösningar.  Klienten stöds med utveckling av ett nytt användargränssnitt och ett lärande servicestyrsystem som baserar sig på artificiell intelligens.

Framöver kan en arbetsför person söka information om tillgänglig service enklare än hittills.  Hen kan ta kontakt till kundstyrningen via olika kanaler och en (1) kontakt räcker för att föra ärendet vidare. Personen får rådgivning och allmän handledning, och vid behov handledning till tjänsteutbudet.  Hen kan granska sina aktuella ärenden och hur de framskrider i servicesystemet.

Denna verksamhetsform bearbetas i samarbete med sakkunniga i kommunerna.  Under arbetet beaktas existerande god praxis.

Detta sätt att arbeta och de digitala lösningar som anknyter till det utvecklas under loppet av våren 2021 i samarbete med kommunerna.  Detta arbetssätt piloteras under juni – september 2021 med kommuner som projektet kommer att vidtala.  Projektet är slutfört 30.11.2021.

Projektet administreras av Åbo stad och alla kommuner i Egentliga Finland samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt deltar i det.


Kontaktuppgifter:

Kirsi Kiviniemi
Chef för bedömningsverksamheten, Åbo
kirsi.m.kiviniemi@turku.fi
Tfn. 040 683 0044

Delhelheter:
Utveckling av arbetssätt:
Johanna Ritvanen, utvecklingschef, Åbo
johanna.ritvanen@turku.fi
Tfn. 040 548 5906

Digitala lösningar:
Johannes Holvitie
ICT-arkitekt, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
johannes.holvitie@tyks.fi
Tfn. 050 348 5228

Nyckelord: digitalisering , servicebehov