Gå över till innehållet

Förbättring av tillgången till vård

Virtuell social- och hälsocentral

Ett av målen i framtidens social- och hälsocentralsprogram är att förbättra tillgången till tjänster på lika villkor, dess kontinuitet och att människor ska få tillgång till dem snabbt. För att uppfylla dessa mål planerar man en virtuell social- och hälsocentral som omfattar Egentliga Finlands välfärdsområde och som samlar de digitala social- och hälsovårdstjänster som redan används i området.

Som stöd för serviceproduktionen på basnivå planeras en virtuellt centraliserad, enhetligt fungerande producent av elektroniska social- och hälsovårdstjänster för välfärdsområdet.

I projektet ”Virtuell social- och hälsocentral” beskrivs de elektroniska tjänster som används i välfärdsområdet, och där utarbetas en servicespecifik plan för genomförande och ibruktagande av distanstjänster, processer och verksamhetssätt. I det första skedet utnyttjas i första hand nationella och redan befintliga tjänsterna i regionen för identifiering av tjänsteprodukter och genomförande- och ibruktagningsplanerna, samt att man kommer ta fram ett förslag för tjänsteproduktion och pilotering av dessa inom välfärdsområdet år 2023.

Den virtuella social- och hälsocentralen byggs upp i samarbete med andra aktörer som genomför digitala reformer i regionen. På så sätt säkerställs en jämlik tillgång till elektroniska tjänster i området samt att man möjliggör tjänsteutvidgningar och ibruktaganden som samordnas på ett enhetligt sätt.

Projektprogrammet administreras av Åbo stads välfärdssektor och i programmet deltar alla kommuner i Egentliga Finland och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Janne Mononen
Virtuell social- och hälsocentral
Projektchef
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt