Gå över till innehållet

Arbetsgrupperna

Medlemmarna i chefsmötet för social- och hälsovårdsformen i Egentliga Finland

 • Åbo stad, Ledare för verksamhetsområde Riitta Liuksa, ordf.
 • Aura kommun, Socialdirektör Sirpa Kunnas
 • St. Karins stad , Social- och hälsodirektör Mikko Pakarinen
 • Kimitoöns kommun, Omsorgsdirektör Harald Holmström
 • Koskis kommun, Socialdirektör Laura Willman-Kitola
 • Gustavs kommun, Socialdirektör Kati Rekola
 • Kårkulla samkommun, Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
 • Letala stad, Social- och hälsodirektör Johanna Ahokas
 • Lundo kommun, Vik. ledare för verksamhetsområde Krista Ryödi
 • Loimaa stad, Social- och hälsodirektör Timo Hokkanen
 • St. Mårtens kommun, Socialservicedirektör Maria Vesala
 • Grundtrygghetssamkommun Akseli, Samkommunsdirektör Marika Tuimala
 • Nådendals stad, Grundtrygghetsdirektör Iiro Pöyhönen
 • Oripää kommun, Socialdirektör Riikka Jokela
 • Pemar stad, Social- och hälsodirektör Eeva-Sirkku Pöyhönen
 • Pargas stad, Tf. social- och hälsodirektör Miia Lindström
 • Pyhäranta kommun, Service- och utvecklingschef Hanna Piironen
 • Pöytis kommun, Grundtrygghetsdirektör Eveliina Kiiski
 • Reso stad, Social- och hälsodirektör Juha Sandberg
 • Salo stad, Social- och hälsodirektör Anneli Pahta
 • Sagu kommun, Tf. grundtrygghetsdirektör Merja Valindas
 • Somero stad, Tf. grundtrygghetsdirektör Marjaana Sorokin
 • Tövsala kommun, Grundtrygghetsdirektör Margit Rajahalme
 • Nystad stad, Social- och hälsodirektör Sari Rantanen
 • Specialomsorgsdistr.för Egentliga Finland, Direktör för rehabiliteringstjänsterna Marjut Mäki-Torkko
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Chefsöverläkare Mikko Pietilä
 • Vehmaa kommun, Grundtrygghetsdirektör Maria Silver
 • Åbo stad, Reformsdirektör Antti Parpo, föredragande
 • Åbo stad, Utvecklingschef Pasi Oksanen, sekreterare

Somatiska hälsotjänster och akuttjänster

 • Laivoranta-Nyman Susanna (ordf.), överläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Kauniskangas Katariina, ledare för serviceområde, Åbo
 • Kirjonen Pia, projektledare, programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral i Egentliga Finland
 • Korhonen Päivi, professor, Åbo universitet
 • Kytö Ville, administrativ överläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Lahtinen Pia, ledande överläkare, Nystad
 • Pietilä Mikko, chefsöverläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Rantanen Sirpa, verkställande direktör, Åucs Akuten / Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Salo Petri, sjukvårdsdirektör, Salo stad

Rehabiliterings-, vård- och omsorgstjänster för äldre

 • Kiviniemi Kirsi (ordf.), ledare för bedömningsverksamheten, Åbo
 • Ahonen Sari, ledare för serviceområde, Åbo
 • Hassinen-Laine Tuija, Samkommunen för grundtrygghet Akseli
 • Hedman Anne, överskötare, Åucs Akuten
 • Falenius Taru, överläkare, Åbo
 • Johansson Sari, överskötare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Kauppila Wiveka, hallintoöverskötare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Koistinen Sari, johtava överläkare, Loimaa
 • Laakso Riitta, sosiaalityöntekijä, Åbo
 • Lindegren Salla, vanhuspalveluiden johtaja, Salo
 • Nuotio Maria, professor, Åbo universitet
 • Pöyhönen Eeva-Sirkku, sosiaali- ja terveysjohtaja, Paimio
 • Ritvanen Johanna, kehittämispäällikkö, Åbo
 • Tanninen Sari, johtava skötare, Reso
 • Vähäkangas Marjo, kotihoidon aluepäällikkö, Salo

Tjänster för barn, unga och familjer

 • Hulkkonen Mikko (pj), Välfärdsdirektör, Rusko
 • Tapio Häyhtiö, förändringskoordinator, Egentliga Finlands kompetenscentrum inom det sociala området, Åbo
 • Heikkilä Emilia, perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, St. Karins
 • Holmström Harald, vt. Vård- och omsorgsdirektör, Kemiönsaari
 • Hänninen Miia, verksamhetsledare, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.
 • Kauppila Wiveka, hallintoöverskötare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Kronström Kim, vastuualuejohtaja, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Kuronen Sirpa, ledare för serviceområde, Åbo
 • Laivoranta-Nyman Susanna, överläkare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Lukkarinen Heikki, ledare för verksamhetsområde, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Nikander-Tuominen Hannele, ledande skötare, Nådendal
 • Parantainen Anu, utvecklingschef, Åbo
 • Virenius Suvi, administrativ avdelningsskötare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Ylönen Oona, arbetslivsprofessor, Åbo universitet

Mentalvårds- och missbrukartjänster, sociala tjänster och tjänster för personer med funktionsnedsättning

 • Kiviluoto Jenni, direktör för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP), TYP Egentliga Finland (ordf.)
 • Heikkilä Jyrki, ledare för ansvarsområde, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Hietala Sari, direktör för boendeservice, Kommunförbundet för specialomsorgsdistriktet i Egentliga Finland
 • Kallio Kristian, överläkare, Nådendal
 • Lehto Elina, socialarbetare, Reso
 • Luntamo Kaisa, chef för mental- och missbrukarservicen, Åbo
 • Oksanen Pasi, utvecklingschef, Åbo
 • Rasinkangas Jarkko, specialforskare, Åbo universitet
 • Reiman Katja, utvecklingschef, Brottspåföljdsmyndigheten
 • Saarenmaa Marjo, ledande överskötare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Salo Petri, sakkunnigläkare, Åbo
 • Santalahti Ville, planerare, Vasso (Egentliga Finlands kompetenscenter inom sociala området)
 • Eeva Uimonen, läkare, St. Karins
 • Virenius Suvi, administrativ avdelningsskötare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Informationsledning

 • Saurama Laura (ordf.), projektledare välfärdsområde, Åbo stad
 • Haapala Tommi, controller, St. Karins
 • Haapanen Joni, ekonomichef, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Jokinen Jaakko, controller, Åbo
 • Kosonen Nea, regional koordinator, VASSO (Egentliga Finlands kompetenscenter inom sociala område)
 • Niemi Susanna, ledare för serviceområde, Samkommunen för grundtrygghet Akseli
 • Pakarinen Mikko, social- och hälsovårdsdirektör, St. Karins
 • Poromaa Jari, direktör för informationstjänster, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Raassina Arto, ledande överläkare, Reso
 • Salmela Hannu, professor, Åbo universitet
 • Sanden Antti, ledande överläkare, St. Karins
 • Sannola Päivi, utvecklingschef, Åbo
 • Setälä Leena, strategidirektör, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Siimar Mari, chef för informationstjänster, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Virkki Arho, direktör för informationstjänsten vid Auria, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Sakkunniga

 • Johannes Holvitie, projektledare välfärdsområde
 • Noora Hursti, controller, Åbo stad
 • Janne Mutanen, ÅUCS
 • Juha-Pekka Sainio, projektchef, 2M-IT

Elektroniska tjänster

 • Holvitie Johannes (ordf.), projektdirektör, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Hiltunen Pirjo, ledande läkare, Kommunförbundet för primärhälsovården i Pöytis
 • Kontio Elina, överlärare, Åbo Yrkeshögskola
 • Koskinen Johanna, servicesekreterare, Letala
 • Lahtiranta Janne, kundchef, Turku Science Park/Åbo universitet
 • Lehtiranta Susanna, ledare för serviceområde, Samkommunen för grundtrygghet Akseli
 • Leppänen Ville, professor, Åbo universitet
 • Salo Petri, sakkunnigläkare, Åbo
 • Sairanen Ilkka, projektplanerare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Tanska Marko, chef för dataadministration, Salo

Reform av kund- och patentsystem

 • Franck Matti (ordf.), projektchef, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Schrey Aleksi, dataadministrationsöverläkare, Åucs
 • Holmlund Ulf, IT-driftchef, Kimitoön
 • Hölsö Kari, direktör för dataadministration, St. Karins
 • Isotalo-Rahkonen Ritva, dataexpert, Vasso (Egentliga Finlands kompetenscenter inom sociala området)
 • Lehtinen Marika, direktör för socialt arbete, Nystad
 • Parpo Antti, förändringsdirektör, Åbo
 • Tanska Marko, chef för dataadministration, Salo
 • Tervonen Mika, direktör för informationstjänster, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Medlemmarna i styrgruppen för livsstilshandledning

 • Linda Dalbom, Planerare, befrämjande av välfärd och hälsa, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Marita Päivärinne, Koordinator för befrämjande av hälsa, Salo
 • Merja Männikkö, Kontaktperson för hälsobefrämjande, Kommunförbundet för folkhälsoarbetet i Pöytis
 • Jaana-Sofia Saarinen, Överskötare, mottagningstjänster och förebyggande hälsovård, Reso och Rusko
 • Susanna Lehtiranta, Ledande skötare, Soteakseli (kommunförbundet Akseli för Masku, Virmo och Nousis)
 • Hanna Kaarto, sjukskötare, ansvarsperson för utveckling av mångprofessionell livsstilshandledning, Lundo
 • Sami Salminen, Ledande läkare, Kimitoön
 • Eva Antero-Jalava, Expert i kliniskt vårdarbete, mottagningstjänsterna, Åbo stad, välfärdssektorn
 • Mikaela Vuoristo, regional koordinator för Kraft i vardagen, Åbo stad, välfärdssektorn
 • Taru Elo, chef för serviceenhet för förebyggande arbete, Nystad

Hyte-arbetsgruppen (befrämjande av välbefinnande och hälsa)

 • Karoliina Luukkainen (ordf.), specialsakkunnig, välfärdsområdets beredningsorganisation
  Åbo
 • Ville Santalahti, Vasso Ab (Egentliga Finlands kompetenscenter inom sociala området)
 • Merja Männikkö, Pöytis
 • Jan Vuorenlaakso, Nystad
 • Hanna Inkeroinen, St. Karins
 • Paula Sundqvist, Pargas
 • Hilpi Tanska, Salo
 • Maarit Luukkaa, Åbo
 • Minna Pohjola, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Linda Dalbom, AVI
 • Minna Rosendahl, projektet JärjestöSote113
 • Tino-Taneli Tanttu, Liiku
 • Tuula Oksanen, Östra Finlands universitet
 • Mari Kangasniemi, Åbo universitet

+ ordförandena för underarbetsgrupperna

Hyte / Underarbetsgruppen för kulturellt välbefinnande

 • Anna-Mari Rosenlöf (ordf.), projektchef, specialsakkunnig, Åbo Yrkeshögskola
 • Sanna Meska, verksamhetsledare, Västra regionala danscentrumförening rf
 • Fia (Ann-Sofie) Isaksson, kulturchef, Pargas
 • Joni Pietiläinen, kulturproducent, Nystad
 • Milla Roos, verksamhetsledare, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
 • Minna Pohjola, planerare, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Kai Lehikoinen, vicedirektör, projektet ArtsEqual, Konstuniversitetet
 • Helena Norokallio, projektkoordinator, Turun Lähimmäispalveluyhdistys r.f.
 • Anssi-Matti Nurmi, hiippakuntasihteeri, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli
 • Tiina Salo, biblioteks- och kulturverksamhetsdirektör, Reso
 • Lisa Salonen, kontaktperson för hälsofrämjande, Åbo
 • Henri Terho, specialsakkunnig, Centret för konstfrämjande
 • Liisa-Maria Lilja-Viherlampi, överlärare i kulturellt välbefinnande, Åbo Yrkeshögskola
 • Heini Parkkunen, utvecklingschef, Åbo
 • Sini Lundgrén, kulturproducent, Salo
 • Riina Kotilainen, specialplanerare, kulturärenden, Egentliga Finlands förbund
 • Liisa Hämäläinen, kulturkoordinator, Åbo
 • Jari Hjelm, biblioteks- och kulturchef, Rusko
 • Taina Myllynen, kultursekretär, Pöytyän kunta
 • Liisa Hämäläinen, kulturkoordinator, Åbo stad
 • Heli Lempa, projektchef, kulturens spetsprojekt, Åbo stad
 • Tenna Käpylä, kulturprojektkoordinator,
  Programmet Framtidens social- och hälsovårdscentral i Egentliga Finland, Åbo

Hyte / Underarbetsgruppen för delaktighet

 • Anri Niskala (ordf.), Åbo
 • Anna Rantasuo, Barnskyddsorganisationer i Egentliga Finland r.f.
 • Heini Parkkunen, Åbo
 • Hissu Kytö, Daisy Ladies r.f.
 • Jukka Sevon, representant för personalorganisationerna i JAU
 • Kaisa Rantala, Nådendal
 • Kalle Myllymäki, NTM-centret
 • Katja Suominen, Turun kaupunkilähetys r.f.
 • Mari Mattila, medlem i klientrådet
 • Marjut Aalto, projektet SoTe113
 • Minna Lehtinen, Reso
 • Minna Pohjola, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
 • Olli Nordberg, Tröskeln r.f.
 • Oskari Orvasto, projektet KomPAssi
 • Pirjo Parviainen, Salo
 • Riikka Korhonen, Kraft i vardagen /Kommunförbundet
 • Tarja Vuorinen, Åbo

Hyte / Underarbetsgruppen för organisationer och sammanslutningar

 • Minna Rosendahl (ordf.), regionchef, Egentliga Finlands Minnesförening r.f., tfn. 0400 653 379, minna.rosendahl@muistiÅbo.fi
 • Katja Rippstein, organisationschef, organisationsagent, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri r.y. (Mannerheims Barnskyddsförbund, Egentliga Finlands krets) och projektet Perheet keskiöön (Familjerna i centrum) (Centralförbundet för Barnskydd), tfn. 045 132 6736, katja.rippstein@mll.fi
 • Verkställande direktör Päivi Heimonen, Stiftelsen Fingerroos, 044 491 8682, paivi.heimonen@fingerroos.net
 • Eeva Siivonen, verksamhetsledare, Turun Mielenterveysyhdistys ITU r.f., tfn. 0400 969 393, eeva.siivonen@itu.fi
 • Sanna Leppäjoki-Tiistola, organisationsexpert, Invalidförbundet r.f., Sydvästra Finland, tfn. 044 765 0579, sanna.leppajoki-tiistola@invalidiliitto.fi
 • Terhi Pihlajaniemi, koordinator,  Turun TULE-tietokeskus, tfn. 044 700 5066, terhi.pihlajaniemi@tule.fi
 • Heli Paasio, verksamhetsledare, Turun ensi- ja turvakoti r.f., p. 050 471 1309, heli.paasio@tuentu.fi
 • Minna Härmä, verksamhetsledare, Sydvästra Finlands neuroförening r.f., tfn. 0400 174 402, minna.harma@neurolo.fi
 • Päivi Kukkonen, Verksamhetsledare, Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI r.f., tfn. 040 715 0004,  paivi.kukkonen@vapiry.fi 
 • Katariina Pärnä, stiftelsedirektör, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö sr, tfn. 040 861 4855, katariina.parna@mll.fi 
 • Tapio Peltomaa, stads- och regionforskare, tfn. 050 575 2549, peltomaa.tapio@gmail.com 
 • Sami Peltola, direktör, Raisio-Naantali Fountain House yhdistys r.f., tfn. 044 539 1054, sami.peltola@karvetinklubitalo.fi

Hyte / Underarbetsgruppen i näringsfrågor

 • Soile Ruottinen, Salo hälsovårdscentral
 • Aina-Ilona Terinkoski, Salo hälsovårdscentral
 • Saara Karjalainen, Åbo, familjetjänster och sociala tjänster
 • Nanette Huovinen, projektet järjestösote 113, Varsinais-Suomen Sydänpiiri r.f.
 • Rosemarie Lee, U-sote, terapitjänster
 • Mari Salminen, Åucs
 • Piia Kulmala,Åbo, boendeservice för seniorer
 • Marjut Hakala-Pihlaja, Åbo, hälsovårdstjänster
 • Suvi Haukioja, Åbo, koncernförvaltningen, upphandlingstjänster
 • Marjut Aalto, Åbo, öppenvårdstjänster för seniorer
 • Marita Päivärinne, Salo stad
 • Mirva Korpela, Åbo, familjetjänster och sociala tjänster

Hyte / Underarbetsgruppen för livsstilshandledning

 • Marita Päivärinne, Koordinator för befrämjande av hälsa, Salo
 • Merja Männikkö, kontaktperson för hälsobefrämjande, Kommunförbundet för folkhälsoarbetet i Pöytis
 • Jaana-Sofia Saarinen, överskötare mottagningstjänster och förebyggande hälsovård, Reso och Rusko
 • Susanna Lehtiranta, ledande skötare, Soteakseli
 • Hanna Kaarto, sjukskötare, Lundo
 • Sami Salminen, ledande läkare, Kimitoön
 • Eva Antero-Jalava, expert i kliniskt vårdarbete, mottagningstjänster, Åbo stad, välfärdssektorn
 • Mikaela Vuoristo, regional koordinator för Kraft i vardagen, Åbo stad, välfärdssektorn
 • Taru Elo, chef för serviceenhet för förebyggande arbete, Nystad
 • Merike Kujanen, Projektarbetare inom projektet Luontoliikuntaa sydämeen ja mieleen (Motion i naturen för hjärtat och hjärnan), Varsinais-Suomen Sydänpiiri r.f.

Hyte / Underarbetsgruppen för motion och idrott

 • Lainio-Peltola Minna (ordf.), specialsakkunnig, Åbo
 • Ahlgren Bo-Eric, direktör för fritidssysslor, hyte-koordinator, Kimitoön
 • Tapio Svärd, motionschef, St. Karins
 • Satu Gustafsson, Åbonejdens Reumaförening r.f., ordförande för Reumaförbundet
 • Jukka Läärä, utvecklingschef, LiikU r.f. (Sydvästra Finlands motion och idrott)
 • Anu Oittinen, projektchef, LiikU r.f. (Sydvästra Finlands motion och idrott), Gränslös motion – kommunsamarbetsprojekt
 • Mikael Enberg, idrottssekreterare, Pargas
 • Viola Rauhanen, fysioterapeut, Salo
 • Markus Salo, koordinator for befrämjande av välbefinnade och hälsa (hyte), idrottsinstruktör, Pöytis
 • Virpi Lehto, idrotsplanerare, Salo
 • Leena Arvela-Hellen, stadsarkitekt Nystad

Hyte / Underarbetsgrupp för preventivt substansmissbruk

 • Jalo Niina, planerare, Åbo stad / ordförande
 • Anne Taulu, överinspektör, Regionförvaltningsverket
 • Linda Dalbom, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, enheten för primärhälsovården
 • Marja-Liisa Huuskonen, biträdande överläkare, chef för ansvarsområde, Åucs Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Institutionen för arbetsmedicin
 • Mia Konradsdal, chef för ungdomsarbetet, kontaktperson för förebyggande missbrukarvård, Pemar / Åbo ekonomiska region
 • Arja Iho, ledande expert, kontaktperson för förebyggande missbrukarvård, Reso / Turun Åbo ekonomiska region
 • Katja Marjanen, hälsovårdare,  kontaktperson för förebyggande missbrukarvård, Salo / Salo ekonomiska region
 • Merja Männikko, kontaktperson för hälsofrämjande arbete, hälsocentralssamkommun för Pöytis och Aura / Loimaa ekonomiska region
 • Jaana Eriksson, ungdomsarbetare, kontaktperson för förebyggande missbrukarvård, Kimito, / Åbolands ekonomiska region
 • Taru Joutsa-Huutola, psykiastrisk skötare, skolpsykare, kontaktperson för förebyggande missbrukarvård, Nystad / Vakka-Suomi ekonomiska region
 • Lisa Salonen, koordinator för hälsofrämjande arbete, Åbo
 • (Jenni Tähkävuori) Katrin Seitz-Ylitalo, planerare, Åbo / sekreterare för underarbetsgruppen
 • Tiina Karppinen, ungdomssekreterare, församlingarna
 • Totti Räsänen, Varsinais-Suomen Sininauha ry
 • Anne Mikkola, projektkoordinator, Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete r.f.
 • Mia Oksa, projektchef, TYKS
 • Dessutom ingår i den förebyggande missbrukarvården i Egentliga Finland  en Pakka-arbetrgrupp, en arbetsgrupp för tidig intervention och Egentliga Finlands nätverk för förebyggande missbrukarvård.

Hyte / Underarbetsgrupp för mentalt välbefinnande

 • Kriisikeskus Etappi i Salo, Salon mielenterveys ry, verksamhetsledare Tuula Stenström, tel. 044 727 3711, tuula.stenstrom@ssmts.fi
 • Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry i Åbo verksamhetsledare Eeva Siivonen, tel. 0400 969 393, eeva.siivonen@itu.fi

Hyte / Pakka-arbetsgruppen i Egentliga Finland

 • Niina Jalo, Åbo (ordförande)
 • Jenni Tähkävuori, Åbo (sekreterare)
 • Heikki Jarkia, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
 • Petri Puheloinen, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
 • Anne Taulu, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
 • Kimmo Kulmala, Polis
 • Juha Laanti, Alko
 • Lauri Inna, Kesko
 • Antti Toroska, R-kioskerna
 • Mikko Nikander, Lidl
 • Tomi Suomi, Lidl
 • Jukka Lauren, SOK
 • Piia Lindqvist, ST1
 • Mika Mäkinen, Teboil
 • Ina Vahalahti, Mannerheims Barnskyddsförbund
 • Arja Iho, Reso
 • Hanna Inkeroinen, St. Karins
 • Henna Isotalo, Nousis
 • Mia Konradsdal, Pemar
 • Taru Joutsa-Huutola, Nystad
 • Merja Kannisto, Virmo
 • Maija Winqvist, Lundo
 • Riitta Ryhtä, Somero
 • Sari Ojuva, Somero
 • Merja Männikkö, Aura och Pöytis
 • Katja Marjanen, Salo
 • Paula Sundqvist, Pargas
 • Bo-Eric Ahlgren, Kimitoön
 • Emilia Riikonen (i stället för Heidi Susanna Suominen), Nådendal

Arbetsgruppen för tidig intervention

 • Niina Jalo (ordf.), Åbo
 • Arja Iho, Reso
 • Hanna Inkeroinen, St. Karins
 • Sari Ojuva, Somero
 • Katja Marjanen, Salo
 • Maija Winqvist, Lundo
 • Marja Kannisto, Virmo
 • Sanna Erholm, Letala
 • Tähkävuori Jenni, Åbo
 • Johanna Syrjänen, Egentliga Finlands barnskyddsorganisationer
 • Karoliina Kallio, Egentliga Finlands barnskyddsorganisationer
 • Tapio Häyhtiö, Vasso
 • Marika Hive, Loimaa
 • Taulu Anne, RFV
 • Dalbom Linda, Åucs

Nätverk för den förebyggande missbrukarvården i Egentliga Finland

Hyte-koordinatorsnätverk i Egentliga Finland 

 • Hanna Inkeroinen, välståndkoordinator, St. Karins
 • Anniina Bergfors, fritidssekreterare, St. Mårtens
 • Rauno Peltola, ledare för verksamhetsområde, Lundo
 • Heli Antikainen-Pauna, administrativ och ekonomisk planerare, Vehmaa
 • Sarianna Koivisto, välfärdschef, Masku
 • Maarit Luukkaa, utvecklingschef, Åbo
 • Kati Rekola, socialdirektör, Gustavs
 • Markus Salo, idrotts- och motionssekreterare, Pöytis                                       
 • Bo-Eric Ahlgren, direktör för fritidssysslor, / hyte-koordinator, Kimitoön
 • Marja Kannisto, ansvarig för idrotts- och motionsärenden och ansvarig för service för ungdomar, Virmo
 • Tarja Saarela, Chef för datatjänst och arbetsvälbefinnande, Letala
 • Matleena Koskinen, specialidrottsinstruktör, Pemar
 • Marita Päivärinne, koordinator för befrämjande av hälsa och välbefinnande, Salo
 • Paula Sundqvist, välfärdskoordinator, Pargas
 • Niina Anttila, barnskötare, Tövsala
 • Marjaana Tamminen, fritidssekreterare, Aura
 • Hanna Piironen, service- och utvecklingschef, Pyhäranta
 • Jan Vuorenlaakso, välståndsdirektör, Nystad
 • Mikko Hulkkonen, välståndsdirektör, Rusko
 • Riitta Ryhtä, utbildningskoordinator, Somero
 • Heidi Kauti, chef för förskoleutbildningsfrågor, Loimaa
 • Katri Honkala, välståndskoordinator, Koski
 • Arja Iho, ledande expert, Reso
 • Pasi Isokangas, kulturdirektör, Nousis
 • Merja Valindas, vård- och omsorgsdirektör, Sagu
 • Heidi Suominen, instruktör för tillämpad idrott och motion, Nådendal
 • Tiina Kuikka, fritidsledare, Oripää
 • Heli Kaskiluoto, socialdirektör, Oripää           

ArVo-kontaktpersoner i Egentliga Finland

 • Riikka Haumo, koordinator för nätverket
 • Tiina Lehtimäki ja Tarja Tiitta-Nieminen, Akselikommunerna
 • Kirsi Liimatta, Lieto, Marttila, Koski Tl
 • Matti Hentilä, st. Karins
 • Matleena Koskinen, Pemars och Sauvo
 • Pia Hotanen, Pargas
 • Helena Jokela, Reso
 • Katja Marjanen, Salo
 • Eeva-Maija Kara, Somero
 • Sara Hemminki, Åbo
 • Taru Nieminen, Nystad

Nyckelord: arbetsgrupper