Gå över till innehållet

Befrämjande av välfärd och hälsa

Arbetsmodellen Kraft i vardagen sprids till alla kommuner i Egentliga Finland

Arbetet i Egentliga Finland som förbereder den stora social- och hälsovårdsreformen och räddningsväsendesreformen är i full gång. Kraft i vardagen är en av de centrala modellerna i detta arbete och har utsetts till ett av spetsprojekten för framtidens social- och välfärdscentra i Egentliga Finland.

Följande 15 kommuner jobbar för närvarande enligt Kraft i vardagen-principen: Åbo, Lundo, St. Mårtens, Koski TL, Pemar, Sagu, Pargas, Reso, Salo, Somero, St. Karins, Masku, Virmo, Nousis och Nystad.

– Målsättningen är att sprida Kraft i vardagen-verksamheten till alla kommuner i Egentliga Finland under loppet av år 2022.  Alla kommuner inom regionen har förbundit sig till att införliva Kraft i vardagen som en del av serviceutbudet i framtidens välfärdsområde, berättar Karoliina Luukkainen som är specialsakkunnig och ansvarig för det förberedande arbetet inom projektet välbefinnande och hälsa.

– Innan detta löfte är uppfylld behovs nog ännu mycket arbete.

Ett team med fem personer har grundats i Egentliga Finland för att koordinera arbetet.  Projektchef Riikka Korhonen leder teamet.  Medlemmarna i teamet jobbar som stöd för kontaktpersonerna i frågor gällande introduktion, planering av marknadsföringen och förverkligande samt praktiskt arbete. Teamet ansvarar också för det planerings- och utvecklingsarbete som verksamheten förutsätter.

Här kan du läsa om medlemmarna i teamet: Kraft i vardagen

Nyckelord: framtidens social- och hälsocentral , Kraft i vardagen , välfärdsområde