Gå över till innehållet

Sökresultat

Lägesbild av socialarbete för barnfamiljer och barnskyddet för Egentliga Finland har publicerats

Lägesbilden av socialarbete för barnfamiljer och barnskyddet har samlats in från alla kommuner och samkommuner i Egentliga Finland sommaren 2022. Resultaten har nu sammanställts i en rapport. I lägesbilden granskas den nuvarande…
Läs mer »

Respons

Nyaste ovan (kolla också upp QA). Varha saisi nyt pikaisesti tiedottaa siirtyvää henkilökuntaa, sillä 29.11. olevassa aluehallituksen esityslistalla ja liitteenä oleva listaus siirtyvästä henkilökunnasta. Listalla ei ole kaikkia ja…
Läs mer »

Personalforumet

Personalforum för Egentliga Finlands välfärdsområde Personalforumet hålls informerat om ärenden under beredning inom det kommande välfärdsområdet som påverkar personalen. Forumet uttrycker sig i dessa frågor. Arbetsgivarens representanter Medlem Suppleant Sinikka Valtonen, ordförande…
Läs mer »

Pilotprojekt:  västkustens kunskaps- och stödcenter (OT) för barn och unga

I pilotprojektet skapas ett multiprofessionellt kunskaps- och stödcenter som arbetar i form av ett nätverk.  Enheten befinner sig i västkusten och erbjuder för barn, unga och familjer kraftigt nätverksstöd och hjälp i…
Läs mer »

Rådgivande delegation för social- och hälsovårdsreformens organisationer

Denna delegation som grundades i september 2020 av social- och hälsovårdsorganisationer i Egentliga Finland agerar på ett mandat av hela social- och hälsovårdsfältet som partner till den offentliga sektorn i samarbetet som…
Läs mer »

Arbetsgrupperna

Medlemmarna i chefsmötet för social- och hälsovårdsformen i Egentliga Finland Åbo stad, Ledare för verksamhetsområde Riitta Liuksa, ordf. Aura kommun, Socialdirektör Sirpa Kunnas St. Karins stad , Social- och hälsodirektör Mikko Pakarinen…
Läs mer »

Temagruppen

1. Temagruppen för främjande av välbefinnande och hälsa Regionchef Minna Rosendahl, Egentliga Finlands Minnesförening r.f., tfn. 0400 653 379, minna.rosendahl@muistiturku.fi Projektgruppen för organisationsarbete Regionchef Minna Rosendahl, Egentliga Finlands Minnesförening r.f., tfn.
Läs mer »