Gå över till innehållet

Sökresultat

Hyvinvointialue tutuksi: Kuntakahvit käyntiin Kaarinasta

Aluehallituksen puheenjohtajiston tehtäviin kuuluu yhteyksien pitäminen eri sidosryhmiin, kuten alueen kuntiin. Olemme ehdottaneet kunnille yhteistä kahvihetkeä ajankohtaisten hyvinvointialueeseen liittyvien asioiden äärellä. Ensimmäisenä meidät kutsui kylään Kaarinan kaupunki. Paikalla kuntakahvilla oli Kaarinan kaupunginjohtaja…
Läs mer »

Pilotprojektet Sisukas som förenar den grundläggande utbildningen och barnskyddet framskrider i snabb takt i S:t Karins och Pemar

Utvecklingen av Sisukas-verksamhetsmodellen, som placeras på kontaktytan mellan den grundläggande utbildningen och barnskyddet, har kommit bra i gång tillsammans med arbetsgruppen för utveckling av pilotområdet S:t Karins och Pemar. I synnerhet i…
Läs mer »

Välfärdsområdet påbörjar arbetet med att utveckla centraliserade inledande tjänster inom socialarbetet

Det förekommer stora variationer i sätten att ordna inledande tjänster inom socialarbetet och i bedömningen av servicebehovet i kommunerna i Egentliga Finland. Bedömningen av servicebehovet och stödet i det inledande skedet identifieras…
Läs mer »

I Takomo lät man smida gemensamma riktlinjer för välfärdsområdets familjecenter

Representanter för social- och hälosvårdstjänster samt bildningsväsende i sju olika kommuner samlades på inbjudan av projektchef för vidareutvecklande av familjecenter Sami Luoto för att fundera tillsammans på modeller, med vilka familjecenter, såväl…
Läs mer »

Välfärdsområdes kontaktuppgifter fr.o.m. 8/2022

Välfärdsområdets registratur kirjaamo@tyks.fi Tillägg som referens i rubriken att meddelandet är riktat till välfärdsområdet.   Faktureringsadress Egentliga Finlands välfärdsområde Förmedlarkod: BAWCFI22, Nätfakturaadress: 003732210651, FO-nummer: 3221065-1 Momsnummer: FI32210651, EDI-kod: 003732210651   Välfärdsområdesdirektör…
Läs mer »

Personalforumet

Personalforum för Egentliga Finlands välfärdsområde Personalforumet hålls informerat om ärenden under beredning inom det kommande välfärdsområdet som påverkar personalen. Forumet uttrycker sig i dessa frågor. Arbetsgivarens representanter Medlem Suppleant Sinikka Valtonen, ordförande…
Läs mer »

Välfärdsområde

Underhållet av denna webbplats kommer att avslutas under vintern 2022-23. Innehållet överförs till www.varha.fi   Välfärdsområdena inleder sitt arbete 1.1.2023 och samtidigt övergår organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna och…
Läs mer »

Allmänt om utvecklingsarbetet

Målsättningen för utvecklingsarbetet är att de tjänster som kunden behöver bildar en helhet, en fullständig servicekedja och serviceenhet, oavsett vilken organisation det är som tillhandahåller tjänsterna. Slutresultatet bör vara ett mer sammanhängande…
Läs mer »

Utveckling av akuttjänsterna

Utvecklingsmål för socialjouren: Verksamhetsutrymmena för socialjouren flyttas ihop med utrymmena för hälsovårdens jour (Åucs Akuten) Socialjourens verksamhet utvidgas att den omfattar hela Egentliga Finlands region Verksamhetsformerna för intensifierat samarbete mellan socialjouren och…
Läs mer »

Kraft i vardagen

Med arbetet enligt principen Kraft i vardagen vill man stärka deltagarnas förmåga till egenvård och därigenom förbättra deras vardagsfunktioner och livskvalitet. Kolla upp www.arkeenvoimaa.fi . (Också…
Läs mer »