Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte)

Sotessa tarvitaan lisää hyteä

Varsinais-Suomen sote-palveluiden kehittämiseen on nostettu vahvasti mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte). Hyte-työllä pyritään vaikuttamaan korjaavien sote-palveluiden tarpeeseen ja käyttöön vähentävästi.

Hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä ylläpitämällä päästään pysäyttämään alkavia ongelmia ja ehkäisemään niiden syntymistä. Samalla turvataan sote-rahoituksen riittävyyttä.

Varsinais-Suomessa sote-palvelujärjestelmä on tällä hetkellä rakenteellisesti kallellaan korjaavan työn suuntaan. Peruspalvelujen ja ennaltaehkäisyn sijaan järjestelmä painottuu erikoissairaanhoitoon. Ikääntyneiden sekä lasten ja nuorten palveluissa rakenne on laitosvoittoinen. Lisäksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa käytetään keskimääräistä enemmän ympärivuorokautisenhoidon palveluja.

– Kärjistäen voisi sanoa, että hoito toimii, mutta ongelmien ehkäisy ei, sanoo Varsinais-Suomen hyte-vastuuvalmistelija Karoliina Luukkainen Turun kaupungilta. Jatkossa hyte-työhön on panostettava enemmän osana sote-palveluita.

Jotta järjestelmä saadaan tasapainoon, on työtä suunnattava toisin. Juurisyihin puuttumalla ja ehkäisevää työtä vahvistamalla voidaan oleellisesti vaikuttaa väestön terveys- ja hyvinvointipuutteiden syntymiseen. Terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen jo perustasolla poistaa korjaavan työn tarvetta, joka usein myös maksaa yhteiskunnalle moninkertaisesti.

Varsinais-Suomessa on käynnissä valtioavusteinen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma, jossa panostetaan hyte-työhön muun muassa Arkeen Voimaa -toiminnalla sekä elintapaohjauksen kehittämisellä. Lisäksi alueella on käynnissä useita muita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen projekteja.

– Hyte-työ on luonteeltaan monialaista ja sen lonkerot ulottuvat kaikkeen ja kaikkialle – siinä piilee valtava potentiaali, mutta myös yhteisen koordinaation pitää olla jatkossa tarpeeksi vaikuttavaa, kertoo Luukkainen.

Varsinais-Suomen kunnat ovat yhteisessä järjestämissuunnitelmassa sitoutuneet myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpidesuunnitelmaan. Jatkossa yhteistyö kuntien ja muiden hyte-toimijoiden, kuten järjestöjen, välillä on avainasemassa väestön hyvinvoinnin edistämisessä.

– Varsinais-Suomessa olemme valmiita vastaamaan huutoon ja tekemään työtä sen puolesta, että alueella asuisi mahdollisimman hyvinvoivia ihmisiä, sanoo Luukkainen.

Fakta:
Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannuksissa vuonna 2019  erikoissairaanhoidon osuus oli 5,8 % korkeampi vertailussa maan keskiarvoon ja vastaavasti perusterveydenhuollon avohoidon osuus 18,2 % alhaisempi vertailussa maan keskiarvoon.

Liittyy hankkeisiin:

Arkeen voimaa -toimintamallin käyttöönotto
Elintapaohjauksen prosessinomainen palvelutuotanto

Asiasanat: hyte , hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen