Hyppää sisältöön

Ylilääkäriä lastenpsykiatriaan Turkuun

Haemme ylilääkäriä lastenpsykiatrian palvelualueelle Turkuun. Yksikkö on siirtynyt 1.1.2023 osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta. Tämän lastenpsykiatrian ylilääkärin päävastuualueena on lastenpsykiatrisen arvion, tutkimuksen ja hoidon kehittäminen. Ylilääkäri osallistuu myös palvelualuepäällikön kanssa henkilöstöhallinnollisiin tehtäviin ja toimii palvelualuepäällikön poissa ollessa hänen sijaisenanaan. Tällä ylilääkärillä on myös yhteistyössä määriteltyä kliinisen työn vastuuta.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ammattitaitoisessa työyhteisössä ja lisäksi tarjoamme hyvät koulutus- ja työnohjausmahdollisuudet.

Vaatimuksena on lastenpsykiatrian erikoislääkärin pätevyys ja LT-tutkinto tai vastaava.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.