Hyppää sisältöön

Ylilääkäri, Kemiönsaari

Kemiönsaari on n. 6600 asukkaan koti, jonka terveyskeskuksessa on laboratorio- ja rtg-palvelut ja toiminnan kehittäminen on otettu keskeiseksi tehtäväksi vuonna 2023.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen avoterveydenhuollon sote-alue 4 hakee Kemiönsaaren ylilääkäriä.

Viran ensisijainen sijaintipaikka on Kemiönsaari. Työskentelypaikka on Kemiönsaari, mutta ylilääkäri toimii tarvittaessa myös Paraisten ylilääkärinä.

Työnkuvaa voidaan räätälöidä henkilökohtaisen kiinnostusten perusteella. Työhön ei kuulu ilta-, yö- tai viikonlopputyötä.

Työilmapiirimme on saaristolaisen kotoisa. Arvostamme sitä, että olet kiinnostunut monipuolisesta lääkärin työstä. Kaupan päälle pääset hiomaan kielitaitoasi. Kaksikielisyys nähdään meillä positiivisena asiana, työskentelemme joustavasti molemmilla kotimaisilla.

Kuntoutusorientoitunut reilu 20-paikkainen terveyskeskussairaalamme tukee aitoa terveyskeskustyötä. Tukenamme toimii säännöllisin väliajoin radiologi, pediatri ja gynekologi. Täällä pääset työskentelemään tiiviissä ja asiantuntevassa, dynaamisessa työyhteisössä.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys ja erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää suomen ja ruotsin kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.