Hyppää sisältöön

Yksikön vastaava, Moisiokoti / Nousiainen

Haemme Varsinais-Suomen Hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluihin Moisiokotiin lähiesihenkilöä. Moisiokoti on Nousiaisissa sijaitseva ikääntyneiden asumispalveluita tarjoava yksikkö.

Moisiokoti on ympärivuorokautista laitoshoitoa tarjoava yksikkö, jossa Tupalan osastolla on 23 asukasta, 1 lyhytaikaishoidon asukaspaikka sekä 1 kriisipaikka. Lisäksi Moisiokodin yhteydessä toimii Henriikan palveluasumisen yksikkö, jossa on 12 tavallisen palveluasumisen asukaspaikkaa sekä 2 lyhytaikaishoidon paikkaa.

Esihenkilön lisäksi Moisiokodissa työskentelee 2 sairaanhoitajaa, 19 lähihoitajaa, 2 hoitoapulaista ja 2 laitoshuoltajaa. Moisiokodissa käy myös oma päivätoiminnan ohjaaja ja fysioterapeutti.

Moisiokodin esihenkilönä vastaat yksikön henkilöstöhallinnosta, päivittäisestä työn johtamisesta, hoitotyön kehittämisestä sekä huolehdit tiloihin liittyvien asioiden koordinoinnista. Työ on monipuolista ja itsenäistä, joten kokonaisuuksien hallinta ja kokemus moniammatillisesta yhteistyöstä ovat hyödyksi tässä tehtävässä.

Eduksi katsomme kokemuksen osallistumisesta moninaiseen kehittämistyöhön, esimerkiksi hoitotyön, toiminnan tai henkilöstön kehittämiseen liittyen. Toivomme, että sinusta löytyy innostava esihenkilö ja innovatiivinen kehittäjä – millaisena näet hoitokulttuurin ikäihmisten asumisyksikössä? Mistä syntyy hyvä imagokuva? Lisäksi
toivomme sinun olevan yhteistyökykyinen, suhtaudut muutoksiin myönteisesti ja kokeilevasti.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.