Hyppää sisältöön

Vuoroesimies, Tilanne- ja johtokeskus, kesätyö

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja koko Varsinais-Suomen maakunnan alueella 27 kunnassa.

Haemme nyt pelastuslaitoksen Tilannekeskukseen määräaikaiseen virkasuhteeseen vuoroesimiestä (kesälomasijaisuus).

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen Tilannekeskus on 24/7 toiminnassa oleva yksikkö, jonka päätehtäviin kuuluu maakunnallisen tilannekuvan ja tilannetietoisuuden ylläpito, pelastustoiminnan tukeminen ja johtaminen, valvontatoiminnan tukeminen, valvomonhoitajan palvelut sekä oman toiminnan ylläpitoon liittyvät tehtävät. Tilannekeskus muodostaa myös jatkuvasti toiminnassa olevan perustan pelastustoiminnan johtokeskukselle. Tilannekeskus toimii pelastuslaitoksen yhteyspisteenä sekä ulkoisille että sisäisille asiakkaille ja monille eri yhteistyötahoille.

Vuoroesimiehenä ylläpidät jatkuvasti ajantasaista tilannetietoisuutta Varsinais-Suomen maakunnan alueelta ja teet tilannekuvan perusteella tarvittavia toimenpiteitä. Lisäksi huolehdit osaltasi pelastustoiminnan johtamisesta ja tukemisesta riippuen käynnissä olevasta onnettomuustilanteesta. Vastaat osaltasi myös vakituisten paloasemien miehityksestä. Työparinasi tilannekeskuksessa toimii tilannekeskuksen operaattori, joka työvuorossa ollessasi on myös toiminnallinen alaisesi. Työ on vuorotyötä, jota tehdään pääsääntöisesti 12 tunnin pituisissa päivä- ja yövuoroissa.

Vuoroesimiehen työ edellyttää vaativaa ongelman ratkaisukykyä. Työ vaatii laaja-alaista ja monipuolista tietämystä ja tuntemusta lukuisista erilaisista pelastustehtävistä ja -tekniikoista sekä niihin liittyvien koneiden, laitteiden sekä muun teknisen pelastuskaluston tuntemusta. Vuoroesimiehen pitää osata valita oikeat ja tarkoituksenmukaisimmat pelastustekniikat ja -taktiikat ihmisten tai omaisuuden pelastamiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.

Tehtävässä menestyminen edellyttää ongelmanratkaisukykyä ja oma-aloitteisuutta. Tehtävä edellyttää myös hyviä vuorovaikutustaitoja sekä työyhteisössä että monien eri yhteistyötahojen / ammattiryhmien kanssa. Tehtävässä vaaditaan kykyä tehdä nopeita ratkaisuja paineen alaisena sekä ymmärtää erittäin suuria kokonaisuuksia. Tehtävä edellyttääkin erittäin hyvää henkisen paineen hallintaa.

Määräaikaisen vuoroesimiehen viran kelpoisuusvaatimuksena on alipäällystö- tai päällystötutkinto (vähintään ensimmäisen vuoden opinnot palopäällystön AMK-tutkinnosta suoritettuna), suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja vähintään B-luokan ajokortti.

Lisäksi arvostamme:
– pelastustoimen tuntemusta
– hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn käyttökokemusta
– pelastustoimen kenttäjohtojärjestelmän (PEKE) käyttökokemusta
– pelastustoimen muiden järjestelmien tuntemusta
– molempien kotimaisten kielten taitoa sekä muuta kielitaitoa
– yleisimpien toimistosovelluksien osaamista
– kokemusta tilannekeskus-, hätäkeskus- tai vastaavasta hälytyskeskustyöskentelystä
– VIRVE/RCS käyttökokemusta

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.