Hyppää sisältöön

Vastaava terveydenhoitaja, Lieto/koulu- &opisk.th

Etsimme Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alueelle 2 vastaavaa terveydenhoitajaa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on osa perhekeskusta. Tiimiin kuuluvat kaikki alueen 2 koulu- ja opiskeluhuollon terveydenhoitajat, joiden työpisteet sijoittuvat alueen eri kouluille.

Esihenkilönä organisoit, kehität ja johdat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tiimiä perhekeskuspäällikön alaisuudessa hyvinvointialueen tavoitteiden ja strategioiden mukaisesti. Tehtävänäsi on huolehtia työntekijöiden rekrytoinnista, perehdytyksestä ja työhyvinvoinnista sekä johtaa henkilöstön osaamista. Työhösi kuuluu monialainen yhteistyö eri yksiköiden kanssa, viestintä sekä yhteisten toimintamallien kehittäminen hyvinvointialueella. Tukea tehtävääsi saat perhekeskuspalveluiden kollegoiltasi, perhekeskuspäälliköltä ja palvelualuejohtajalta.

Tämä tehtävä tarjoaa sinulle mielenkiintoisen mahdollisuuden päästä kehittämään alueen 2 toimintaa yhteistyössä osaavan ja sitoutuneen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tiimin kanssa. Tehtävä tarjoaa sinulle haasteita, jatkuvaa oppimista sekä mahdollisuuden vaikuttaa oman työsi sisältöön.

Eduksi katsotaan alan johtamiskokemus, kyky muutosjohtamiseen, hyvät vuorovaikutus-, viestintä- ja verkostoitumistaidot sekä kyky innostaa ja sitouttaa henkilöstöä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.