Hyppää sisältöön

Vastaava sairaanhoitaja, Mäntyrinne

Tervetuloa töihin meille Mäntyrinteeseen!

Tule tekemään merkityksellistä työtä vanhusten hyvän elämän mahdollistajana.

Haemme vastaavaa sairaanhoitajaa Mäntyrinteen asumispalveluyksikköön. Vastaava sairaanhoitaja huolehtii osaltaan työvuorosuunnittelusta sekä työnjaosta yksikössä sekä osallistuu henkilöstön rekrytointiin. Vastaava sairaanhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytystä. Työhön sisältyy hoitotyön näyttöön perustuvan tiedon välittäminen ja hoidon toteuttaminen yhdessä moniammatillisen hoitotiimin kanssa.

Meillä toimit vastuullisena hoitotyön asiantuntijana. Ammatilliseen asiantuntijuuteen sisältyy hoidon kokonaisuuden suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi sekä koordinointivastuu. Odotamme sinulta motivaatiota kehittää hoitotyötä yhdessä henkilökunnan kanssa. Arvostamme laaja-alaista osaamista ja kokemusta iäkkäiden hoitotyöstä. Olet itseohjautuva, päätöksen tekoon kykenevä vastuunkantaja, mutta myös tiimipelaaja. Arvostamme johtamisen tai kehittämisen lisäkoulutusta.

Asiakaslähtöisessä työssä kunnioitetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja oikeutta itsenäiseen, hyvään loppuelämään. Päivittäinen omaisyhteistyö on tärkeää.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Eduksi luemme LOVe -lääkeluvan, kokemuksen vanhustyöstä ja tilapäishoidosta, Pegasos- ja RAI-osaamisen ja hyvät tietotekniset taidot.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.