Hyppää sisältöön

Vastaava ohjaaja,Loimaa KV-asumispalvelut

Sote 2 Vammaispalveluissa Loimaalla on haettavana asumispalvelujen esihenkilön viransijaisuus 13.2-31.8.2023. Työ alkaa 13.2 tai sopimuksen mukaan

Asumispalvelujen esihenkilö toimii lähijohtajana kehitysvammahuollon asumispalveluissa. Niitä ovat 8-paikkainen ohjatun asumisen yksikkö Ruusurinne Alastarolla ja autetun asumisen 16-paikkainen Tammikoti Mellilässä sekä tuetun asumisen palvelut. Asiakkaiden kotiin annettavan ohjauksen lisäksi tuettu asumispalvelu järjestää kehitysvammaisten lasten- ja nuorten ryhmälomitustoimintaa ja loma-ajanhoitoa.Ruusurinteen yhteydessä olevassa työtuvassa tarjotaan työ- ja päivätoimintaa pääosin kehitysvammaisille asiakkaille. Esihenkilö vastaa toiminnan sisällöistä ja suunnittelusta, henkilöstöhallinnosta, työvuorolistoista ja asiakkaiden palvelusuunnitelmista. Yhteistyö muiden kaupungin vammaispalvelujen organisaation edustajien kanssa on tiivistä.

Tarjoamme sinulle monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä ammattilaisista koostuvassa ja kehitysmyönteisessä työyhteisössä sekä tiimin ja esihenkilön vahvan tuen.Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää esihenkilöltä erityisesti kehitysvammahuollon lainsäädännön tuntemusta, itsenäistä työotetta, hyvää johtamisosaamista, vuorovaikutustaitoja ja valmiutta toimia moniammatillisissa verkostoissa. Mahdollisuus käyttää omaa autoa on välttämätöntä.

Kelpoisuusehtona on sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (8 §) sekä riittävä johtamistaito (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (10 §). Kokemus vammaisten henkilöiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (8 §) sekä riittävä johtamistaito.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät