Hyppää sisältöön

Vastaava ohjaaja

Haemme vastaavaa ohjaajaa Orikedon palvelukeskukseen Turkuun.

Orikedon palvelukeskus tuottaa asumis- ja päihdepalveluja Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle Turussa. Palvelukeskuksemme koostuu kolmesta erilaisesta asumisyksiköstä, joissa toteutetaan päihdekuntoutujille asumispalvelua kuntouttavalla työotteella, palvelumuotoina yhteisöllinen asuminen sekä tehostettu ympärivuorokautinen asuminen. Asiakastyötä tehdään moniongelmaisten eri-ikäisten päihde- ja mielenterveysasiakkaiden parissa.

Vastaava ohjaaja toimii lähiesihenkilönä omassa asumisyksikössä ja osallistuu aktiivisesti asiakastyöhön. Vastaa asumispalveluihin sijoitettujen päihdehuollon asiakkaiden asumispäätöksistä juridisesti sekä koordinoi kokonaisvaltaisesti asiakkaan palveluprosessia, tukiverkostoa ja asumissijoituksia Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Toteuttaa palveluja yhteistyössä asiakkaan kanssa toimivien eri viranomaistahojen, kolmannen sektorin sekä asiakkaan läheisten kanssa. Tuottaa arjessa yhdessä palvelukeskuksen ohjaajien kanssa suunnitelmallista, tavoitteellista ja arvioivaa päihdekuntoutusta. Asumisyksikön henkilökunnan ja opiskelijoiden perehdyttäminen ja ohjaaminen sekä henkilöstöhallinnolliset tehtävät, kuten työvuorolistojen suunnittelu, seuranta ja miehitysmitoitukset kuuluvat myös työnkuvaan.

Vastaava ohjaaja kykenee organisoimaan osastollaan työskentelyä toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kykenee sekä itsenäisesti että tiimissä tekemään myös päätöksiä asiakkaan hoidon ja asumisen linjauksista. Vastaava ohjaaja on osa moniammatillista työryhmää ja Orikedon palvelukeskuksen johtamisen tiimiä.

Tehtävässä vaaditaan ammatillisia vuorovaikutustaitoja sekä henkilöstön ja osaamisen johtamista. Tehtävä edellyttää myös viestintäosaamista, asiantuntijuusosaamista, itsensä johtamista, sopeutumiskykyä muuttuvissa tilanteissa sekä palvelujärjestelmän tuntemusta. Vastaava ohjaaja toimii päihde- ja mielenterveystyön asiantuntijana ja kuntoutuksen arvioijana.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen koulutus, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.