Hyppää sisältöön

Vaativien vammaispalvelujen päällikkö

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana vaativien vammaispalvelujen päällikkön virka SOTE-palveluissa, sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosryhmässä.

Huom! Tätä paikkaa voi hakea ja tehtävään tulla valituksi vain Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvä henkilöstö. 

Virka täytetään sisäisesti siten, että hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksessa siirtyvien ja vastaavan tasoisessa tehtävässä toimivien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksestaan virkaan. Kyseessä on liikkeen luovutukseen liittyvä sisäinen kartoitus luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joista työnantaja valitsee, kuka on sopivin ja kelpoisin virkaan.

Kiinnostuksen ilmoittaminen tapahtuu jättämällä hakemus oheisesta Hae työpaikkaa -linkistä. Valinta virkoihin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella.
Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2023, jos valitun osalta liikkeen luovutuksen perusteet edelleen täyttyvät. Virkaan valittu voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen tätä ennen.

Vaativien vammaispalvelujen päällikkö vastaa sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosryhmän sisällä vammaisten henkilöiden vaativista palveluista. Palveluihin sisältyy mm. vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten kuntoutus-, asumis-, osallistumis- ja työllistymis- sekä asiantuntijapalveluja. Vaativien vammaispalvelujen päällikkö toimii sosiaali- ja vammaispalvelujen palvelujohtajan (tulosryhmäjohtajan) alaisuudessa ja tiiviissä yhteistyössä vammaispalvelujohtajan kanssa.

Vaativien vammaispalvelujen päällikkö huolehtii hyvinvointialueen sisällä vaativien vammaispalvelujen käytäntöjen yhdenmukaisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, palvelustrategian mukaisesti. Vaativien vammaispalvelujen päällikkö varmistaa, että palveluilla on tiivis toiminnallinen yhteys muihin vammaispalveluihin, sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosryhmän palveluihin sekä sote-keskuksen ja muiden tulosalueiden palveluihin, eikä vaativien vammaispalvelujen tavoiteasetanta tai toiminta koidu toisen palvelualueen tai tulosryhmän haitaksi ja kustannuksiltaan tulosaluetasolla kalliimmaksi.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemus alan johtamisesta ja kehittämisestä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Eduksi katsotaan:
– kokemus ja näyttö menestyksekkäästä/tuloksellisesta tietoon perustuvasta toiminnan, talouden, henkilöstön ja prosessien johtamisesta vammaispalveluissa
– hyvät henkilöstöjohtamisen taidot
– kokemus muutosjohtamisesta ja kehittämisestä
– kokemus verkostojohtamisesta ja toimimisesta oman alan verkostoissa
– näyttö tiedolla johtamisesta sekä sen kehittämisestä omalla alueellaan
– kokemus asiakasprosessien johtamisesta ja kehittämisestä

Virassa työskentelevältä odotetaan:
– kokemusta vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluista ja hyvää yleistuntemusta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmästä
– hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja
– kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä
– kykyä luoda visioita, innostaa ja sitouttaa henkilöstöä
– valmentavaa ja kannustavaa johtamisotetta
– hyviä esiintymis- ja viestintätaitoja
– muutosvalmiutta ja aktiivista uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä
– kykyä johtaa tuloksellisesti tietoon perustuen
– valmiuksia johtaa oman vastuualueen osalta asiakaskokemuksen kehittämistä
– vammaispalveluiden ja sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemusta sekä ymmärrystä julkisesta hallinnosta