Hyppää sisältöön

Työllistämistä edistävien palvelujen päällikkö

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana työllistämistä edistävien palvelujen päällikön virka SOTE-palveluissa, sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosryhmässä.

Huom! Tätä paikkaa voi hakea ja tehtävään tulla valituksi vain Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvä henkilöstö. 

Virka täytetään sisäisesti siten, että hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksessa siirtyvien ja vastaavan tasoisessa tehtävässä toimivien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksestaan virkaan. Kyseessä on liikkeen luovutukseen liittyvä sisäinen kartoitus luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joista työnantaja valitsee, kuka on sopivin ja kelpoisin virkaan.

Kiinnostuksen ilmoittaminen tapahtuu jättämällä hakemus oheisesta Hae työpaikkaa -linkistä. Valinta virkoihin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella.
Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2023, jos valitun osalta liikkeen luovutuksen perusteet edelleen täyttyvät. Virkaan valittu voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen tätä ennen.

Työllistämistä edistävien palvelujen päällikkö vastaa sosiaali- ja vammaispalvelujen työikäisten palveluiden sisällä työllistämistä edistävistä sosiaalihuollon palveluista. Työllistämistä edistäviin palveluihin sisältyy aktivointisuunnitelmat, TYP-toiminta ja kuntouttavan työtoiminnan palveluiden järjestäminen ja tuottaminen sekä ohjaus ja neuvonta. Työllistämistä edistävien palvelujen päällikkö toimii työikäisten palvelujohtajan alaisuudessa.

Työllistämistä edistävien palvelujen päällikkö huolehtii hyvinvointialueen sisällä palvelukeskusten työllistämistä edistävien sosiaalihuollon palvelujen käytäntöjen yhdenmukaisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä yhteistyön tekemisestä erilaisten sidosryhmien kanssa, palvelustrategian mukaisesti. Työllistämistä edistävien palvelujen päällikkö varmistaa, että palveluilla on tiivis toiminnallinen yhteys erityisesti työikäisten palveluihin sekä muihin sosiaali- ja vammaispalvelujen sekä asiakasohjauksen tulosryhmän palveluihin ja sote-keskuspalveluihin, eikä työllistämistä edistävien palvelujen tavoiteasetanta tai toiminta koidu toisen palvelualueen tai tulosryhmän haitaksi ja kustannuksiltaan tulosaluetasolla kalliimmaksi.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemus alan johtamisesta ja kehittämisestä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Eduksi katsotaan:
– kokemus ja näyttö menestyksekkäästä/tuloksellisesta tietoon perustuvasta toiminnan, talouden, henkilöstön ja prosessien johtamisesta
– hyvät henkilöstöjohtamisen taidot
– kokemus muutosjohtamisesta ja kehittämisestä
– kokemus verkostojohtamisesta ja toimimisesta oman alan verkostoissa
– näyttö tiedolla johtamisesta sekä sen kehittämisestä omalla alueellaan
– kokemus asiakasprosessien johtamisesta ja kehittämisestä

Virassa työskentelevältä odotetaan:
– kokemusta työllisyyden hoitamisesta ja hyvää yleistuntemusta sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmästä
– hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja
– kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä
– kykyä luoda visioita, innostaa ja sitouttaa henkilöstöä
– valmentavaa ja kannustavaa johtamisotetta
– hyviä esiintymis- ja viestintätaitoja
– muutosvalmiutta ja aktiivista uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä
– kykyä johtaa tuloksellisesti tietoon perustuen
– valmiuksia johtaa oman vastuualueen osalta asiakaskokemuksen kehittämistä
– työllisyyspalveluiden ja sosiaalihuollon lainsäädännön tuntemusta sekä ymmärrystä julkisesta hallinnosta