Hyppää sisältöön

Toimistosihteeri

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on haettavana: Neljä toimistosihteeriä Tyks/sairaalapalvelujen yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluihin.

Huom! Tätä paikkaa voi hakea ja tehtävään tulla valituksi vain Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksella siirtyvä henkilöstö.

Toimi täytetään sisäisesti siten, että hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksessa siirtyvien ja vastaavan tasoisessa tehtävässä toimivien on mahdollista ilmoittaa kiinnostuksestaan virkaan. Kyseessä on liikkeen luovutukseen liittyvä sisäinen kartoitus luovutuksen piirissä olevasta henkilöstöstä, joista työnantaja valitsee, kuka on sopivin ja kelpoisin tehtävään.

Kiinnostuksen ilmoittaminen tapahtuu jättämällä hakemus oheisesta Hae työpaikkaa -linkistä. Valinta tehtäviin tullaan tekemään hakemuksiin pohjautuvien ansiovertailujen sekä mahdollisten haastattelujen ja soveltuvuusarviointien muodostaman kokonaisarvioinnin perusteella.

Toimi tulee ottaa vastaan 1.1.2023, jos valitun osalta liikkeen luovutuksen perusteet edelleen täyttyvät. Toimeen valittu voidaan ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen tätä ennen.

Varsinais-Suomen terveyskeskuksien vuodeosastot, kotisairaalat ja palliatiivinen keskus siirtyvät hyvinvointialueella Tyks/ sairaalapalveluiden tulosalueelle. Uudessa Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden tulosryhmässä tulee toimimaan lähes tuhat ammattilaista neljällä eri palvelualueella (läntinen, keskinen, itäinen ja palliatiivinen keskus). Tule toimistosihteeriksi mahdollistamaan toimivaa maakunnallista vuodeosasto- ja kotisairaalatoimintaa ja sen kehittämistä ja uudistamista.

Toimistosihteerin työ on monipuolista ja tärkeä osa moniammatillisen työyhteisön toimintaa. Tehtävä sisältää mm. henkilöstöhallinnon, taloushallinnon, potilashallinnon sekä muita erikseen sovittavia tehtäväkokonaisuuksia. Kukin toimistosihteeri työskentelee pääsääntöisesti yhdellä palvelualueella. Työtä tehdään yhteistyössä palvelualueen ylihoitajan ja ylilääkärin sekä muiden esimiesten kanssa. Palvelualttius ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ovatkin olennaisia taitoja toimistosihteerille.

Tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, organisointikykyä, joustavuutta sekä muutos- ja kehittämismyönteisyyttä. Terveydenhuollon ja työlainsäädännön tunteminen, aiempi kokemus terveydenhuollon johdon sihteerin tehtävistä, käytössä olevien sähköisten järjestelmien tunteminen sekä ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi henkilövalintaa tehtäessä

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä.