Hyppää sisältöön

Toimintaterapeutti,Uusikaupunki sotealue 1

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) sote-alue 1 tuottaa perusterveydenhuollon palveluja alueen kuntien asukkaille. Alueen muodostavat Kustavi, Laitila, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa.
Haemme toimintaterapeuttia Uudenkaupungin ja ympäristökuntien (Kustavi, Pyhäranta, Taivassalo ja Vehmaa) terapiapalveluiden moniammatilliseen yksikköön asiantuntijatehtävään. Toiminta-alueen väestöpohja on n. 23 000 asukasta.
Toimintaterapeutin vastaanottotilat sijaitsevat Uudenkaupungin terveyskeskuksessa. Tehtävän suorittaminen edellyttää valmiutta siirtyä alueen terveysasemien sekä asiakkaiden toimintaympäristöjen välillä.
Toimintaterapeutin asiakaskunta koostuu eri-ikäisistä alueen asukkaista painottuen kasvu- ja kehitysikäisiin lapsiin ja nuoriin. Toimintaterapiapalveluja annetaan myös osastohoidosta kotiutuville ja muille aikuispotilaille. Tehtäväkuvaa ja työnjakoa kolmen toimintaterapeutin kesken on mahdollista joustavasti muokata hakijan kokemuksen ja suuntautuneisuuden mukaan asiakastarpeet huomioiden.
Toimintaterapeutin tehtävä sisältää asiakkaan toiminnallisuuden arviointia, terapiajaksojen toteuttamista sekä asiakkaan ohjausta eri elämänvaiheissa ja toimintaympäristöissä. Asiakkaan lisäksi palvelun kohteena on myös hänen lähiympäristönsä.
Tehtävän menestyksellinen suorittaminen edellyttää kykyä moniammatilliseen verkosto- ja työryhmätyöskentelyyn yksikön sisällä mutta myös eri palveluprosessien yhdyspinnoilla. Toimintaterapeutin roolissa korostuu asiantuntijuus kuntoutuksen suunnittelussa ja seurannassa osana moniammatillista toimintaa mutta myös itsenäisesti.
Tarjoamme moniammatillisen työyhteisön ja osaavien kollegoiden tuen työllesi sekä mielenkiintoisen tehtävän kuntoutuksen asiantuntijana. Terapian toteutusta varten tarjoamme toimintaan soveltuvat tilat ja välineet mukaan lukien sensorisen integraation terapian toteutukseen soveltuvat tilat välineineen. Mahdollistamme työnohjauksen sekä osaamisen ylläpitämisen tehtävän vaatimusten mukaisesti.
Varhan monipuoliset henkilöstöedut ovat käytettävissä.
Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä itsenäistä, joustavaa ja kehittämismyönteistä työotetta. Edellytämme ystävällisyyttä, rohkeutta, hyvää ammattitaitoa ja aitoa kiinnostusta työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ja monialaisten yhteistyötahojen kanssa.
Kelpoisuusvaatimuksena on toimintaterapeutin tutkinto.

Varaudu esittämään tutkinto- ja mahdolliset työtodistukset haastattelutilaisuudessa.

Työaika ja palkkaus määräytyvät Sote-sopimuksen mukaisesti.

Ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön katsotaan eduksi.

Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen toimintaterapeutin laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät