Hyppää sisältöön

Toimintaterapeutti,Loimaa

Kelpoisuusvaatimuksena on toimintaterapeutin tutkinto.

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä ja tavoitteellista lääkinnällistä kuntoutusta. Toimintaterapeutti arvioi asiakkaan valmiuksia ja taitoja toimia arjessa. Toimintaterapeuttinen arviointi sisältää valmiuksien ja taitojen arviointia, päivittäisten toimintojen arviointia, yläraajan toiminnan arviointia ja kognitiivisten toimintojen arviointia. Arviointi tapahtuu vastaanotolla, asiakkaan kotona tai päiväkoti-, koulu- työympäristössä. Lisäksi toimintaterapeutti ylläpitää ja edistää asiakkaiden toimintakykyä tukien ja mahdollistaen asiakkaan omatoimista selviytymistä ADL- JA IADL-toiminnoissa kuntoutuksen, pienapuvälineiden, ortoosien ja ohjauksen turvin.

Työhön kuuluu lasten toimintaterapia-arviointeja ja lyhyitä terapiajaksoja. Yhteistyö perhekeskuksen terveydenhoitajien ja lääkäreiden kanssa on tiivistä. Jonkin verraan työhön kuuluu aikuisten toimintaterapia-arviointeja ja ohjauksia.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät