Hyppää sisältöön

Toimintaterapeutti, geriatrinen pkl, Lieto

Sote-keskus 2 etsii vakituiseen työsuhteeseen toimintaterapeuttia Liedon terveyskeskuksen geriatriseen arviointitiimiin. Arviointitiimi sisältyy geriatriseen poliklinikkaan, jonka toimintaan kuuluvat myös muistipoliklinikka sekä ikäneuvola. Työ on päivätyötä.

Työskentelemme ikäihmisten parissa, moniammatillisessa ja innovatiivisessa työyhteisössä. Arvostamme sinussa kykyä tarttua toimeen sekä kiinnostusta kehittää geriatrisen asiakkaan hoitopolkua ja tukea asiakkaan kotona pärjäämistä. Työyhteisössä on mahdollista päästä osaksi kehittämistyötä ja lisätä omaa osaamista geriatrisen asiakkaan kokonaisvaltaiseen arviointiin ja toimintakyvyn tukemiseen. Tiimissä on laaja-alaista osaamista geriatrisesta hoito- ja kuntoutustyöstä. Geriatrisen arviointitiimin toimintaterapeutilta toivomme positiivista ja reipasta asennetta, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä kokemusta geriatrisen asiakkaan kuntoutuksesta.

Toimintaterapeuttina toimenkuvaasi kuuluu mm. geriatrisen asiakkaan laaja-alainen toimintakyvyn arviointi, aivoverenkiertohäiriöasiakkaiden jatkokontrollit ja kuntoutussuunnitelmien laatiminen. Arvioinnit tehdään asiakkaiden kotona, joten oma auto on välttämätön. Työ mahdollistaa sekä itsenäisen työskentelyn että mahdollisuuden toimia osaavassa, tiiviissä moniammatillisessa tiimissä yhdessä fysioterapeutin, sairaanhoitajan ja geriatrin kanssa.

Työssä painottuu kuntoutumista edistävä vanhustyö ja gerontologinen toimintaterapia. Omaat kokemusta monisairaiden ja muistisairaiden kuntoutuksesta sekä toimintaterapia-arvioinneista ja terapian toteutuksesta. Apuvälineiden ohjaus ja arviointi ovat sinulle tuttua. Näet tärkeänä oman roolisi asiakkaan päivittäisen toimintakyvyn tukemisessa hänen arjessaan. Sinulla on itsenäinen ja jatkuvan kehittämisen sisältävä työote.

Työajasta 15% toteutuu 30 paikkaisella sairaalaosastolla. Osastotyössä painopiste on akuuteissa aivoverenkiertohäiriöpotilaiden arvioinneissa ja kuntoutuksessa. Katsomme eduksi neurologisen osaamisen.
Meiltä saat laajan perehdytyksen tehtävään, hyvät sisäiset ja ulkoiset koulutusmahdollisuudet sekä SHQS-laatujärjestelmän mukaisen laatutyöskentelyn.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sote TES:n mukaisesti. Koeaika on 6 kk. Työ alkaa 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen toimintaterapeutin laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.