Hyppää sisältöön

Tilahallintainsinööri

Varsinais-Suomen hyvinvointialue hakee tilahallintainsinööriä vakituiseen työsuhteeseen.

Tilahallintainsinöörin tehtävänä on vastata edustamiensa toimialueiden vuokratilojen tilakatselmuksista ja tilojen pysymisestä käyttöturvallisina. Tilahallintainsinööri osallistuu vuokratilojen selvitysten laatimiseen ja tuottaa esiselvityksiä tilojen käyttäjille tilojen muutos- tai uudelleenjärjestelyjä varten. Tilahallintainsinööri osallistuu kiinteistön tilahallintadokumenttien laadintaan, Modulo-kiinteistörekisterin ylläpitoon sekä sisäisen vuokralaskennan toteuttamiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.