Hyppää sisältöön

Terveydenhoitaja, Turun koulut

Oletko terveydenhuollon ammattilainen ja koet aitoa kiinnostusta työskennellä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa?

Haemme Turun kouluterveydenhuoltoon terveydenhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 13.2.2023-1.1.2025. Turun kouluterveydenhuolto tarjoaa Sinulle mahdollisuuden työskennellä monissa erilaisissa kouluympäristöissä eri puolilla Turkua. Arvostamme uusia näkökulmia sekä innovatiivista osaamista ja olemme sitoutuneita palvelujemme kehittämiseen. Rakennamme yhteisöllisyyttä ja hyvää vuorovaikutusta sekä uudenlaisia yhteistyön tekemisen muotoja.

Kouluterveydenhuolto on osa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Perhekeskusta, yhdessä äitiys- ja lastenneuvolan, opiskeluterveydenhuollon, ehkäisyneuvolan, kuraattori- ja psykologipalveluiden sekä perheneuvolan kanssa. Perhekeskuksessa työskenteleekin laaja ammatillinen edustus.
Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Terveydenhoitaja vastaa kouluikäisen lapsen kokonaisvaltaisesta terveyden edistämisestä.

Kouluterveydenhoitajan tehtävä sisältää muun muassa vuosittaiset määräaikaiset terveystarkastukset ja tuen tarpeen arvioinnin. Kouluterveydenhoitaja vastaa oppilaiden rokotussuojasta valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti. Kouluterveydenhuollossa työskennellään tiiviissä yhteistyössä koululääkärin ja psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Lisäksi terveydenhoitaja toimii osana koulun moniammatillista opiskeluhuoltoa ja tekee tiivistä yhteistyötä perheiden, opettajien, kuraattorin ja psykologin kanssa. Terveydenhoitaja osallistuu kouluyhteisön ja ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin arviointiin sekä edistämiseen.

Terveydenhoitajana pääset vaikuttamaan oman työsi hallintaan ja suunnitteluun. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Organisointitaidot ja kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin ovat tässä työssä merkittävässä asemassa. Tarjoamme sinulle monipuolisen ja innostavan työyhteisön, uudistuvan ja kehittämismyönteisen työympäristön sekä hyvän pitkän perehdytyksen.

Tervetuloa Turun kouluterveydenhuoltoon!

Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.