Hyppää sisältöön

Terveydenhoitaja, Turun äitiys- ja lastennla

Oletko terveydenhuollon ammattilainen ja koet aitoa kiinnostusta työskennellä lasta odottavien ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen parissa?

Haemme Turun äitiys- ja lastenneuvolaan terveydenhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 20.2.2023-31.7.2024. Tarjoamme sinulle itsenäisen, monipuolisen ja kiinnostavan työtehtävän turkulaisten lapsiperheiden parissa. Arvostamme uusia näkökulmia sekä innovatiivista osaamista ja olemme sitoutuneita palvelujemme kehittämiseen. Rakennamme yhteisöllisyyttä ja hyvää vuorovaikutusta sekä uudenlaisia yhteistyön tekemisen muotoja.

Neuvolapalvelut ovat osa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Perhekeskusta yhdessä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, ehkäisyneuvolan, kuraattori- ja psykologipalveluiden sekä perheneuvolan kanssa. Neuvolapalveluihimme kuuluvat äitiys- ja lastenneuvolan lisäksi keskitetty puhelinpalvelu, keskitetty äitiysneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu, perheohjaus, Torin Kulma ja ravitsemusterapia. Meillä työskenteleekin laaja ammatillinen edustus.

Neuvolatyö on lakisääteistä perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua raskaana oleville, 0-6-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Terveydenhoitaja vastaa neuvolan asiakkaiden kokonaisvaltaisesta terveyden edistämisestä, muun muassa terveystarkastusten tekemisestä ja tuen tarpeen arvioinnista. Terveydenhoitaja vastaa lasten rokotussuojasta valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti. Neuvolassa työskennellään tiiviissä yhteistyössä neuvolalääkärin ja muiden neuvolapalveluiden työntekijöiden kanssa.

Työ edellyttää sinulta asiakaslähtöistä ja itsenäistä työskentelyotetta, joustavuutta, hyvää valmiutta työskennellä työelämän muutoksissa. Toivomme, että olet kehittämismyönteinen ja halukas kehittämään työtäsi. Omaat hyvät työyhteisötaidot; hyvän työilmapiirin ylläpitäminen on meille arvokas yhteinen tavoite, jota omalta osaltasi rakennat ja ylläpidät.

Tervetuloa monipuolisen ja mielenkiintoisen neuvolatyön pariin!

Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.