Hyppää sisältöön

Terveydenhoitaja, Aura-Pöytyä

Haettavana terveydenhoitajan toimi

Tule tekemään yhdessä kanssamme työtä Sote-alueelle 2, Aura – Pöytyän alueelle.

Haemme terveydenhoitajaa vakinaiseen toimeen varahenkilöksi osaksi avoterveydenhuollon vastaanottojemme mahtavan mukavaa ja kehittämismyönteistä työporukkaa. Ensisijaisena työpisteenä Riihikosken terveysasema. Työ sisältää ajoittain työskentelyä Auran, Kyrön ja Yläneen terveysasemilla.

Työ avoterveydenhuollossa on monipuolista, sisältäen hoidon tarpeen arviointia, itsenäistä hoitajan vastaanottoa sekä akuutisti sairastuneiden hoitoa. Työsi osaksi kuuluu tarvittaessa työskentely perhekeskuksen eri neuvoloissa ym. terveysasemilla. Työ on arkisin tehtävää päivätyötä.

Tehtävän hoitaminen vaatii kykyä sekä yksilö- että tiimityöskentelyyn. Joustavuus, paineensietokyky sekä oma-aloitteellisuus ja koulutushalukkuus ovat hyödyksi tehtävän hoidossa.

Meiltä saat mukavan työporukan lisäksi hyvän perehdytyksen tehtävään sekä hyvät koulutusmahdollisuudet.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sote-sopimuksenmukaisesti. Koeaika on 6 kk. Työ alkaa 13.2.23 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävän hoitaminen vaatii oman auton käyttöä.

Kelpoisuusevaatimuksena on trveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.