Hyppää sisältöön

Sosiaalityöntekijä,Salo jälkihuolto

Tervetuloa töihin Salon alueen jälkihuoltoon! Alueella on pitkät perinteet laadukkaasta jälkihuoltonuorten kanssa tehtävästä työstä. Uuden sosiaalityöntekijän viran myötä asiakasmäärät ovat kohtuulliset ja edellytykset nuorten yksilölliseen kohtaamiseen entistäkin paremmat. Hakeutumalla mukaan jälkihuollon tiimiin nyt, pääset samalla kehittämään jälkihuollon organisoitumista Varsinais-Suomen hyvinvointialueella yhdessä muiden jälkihuollosta vastaavien työntekijöiden kanssa.

Työpisteemme sijaitsee perheiden palveluiden kanssa yhteisissä tiloissa Salon keskustan tuntumassa. Jokaisella jälkihuollon työntekijällä on oma työhuone. Työssä on mahdollisuus etätyöhön sopimuksen mukaan.

Jälkihuollon sosiaalityöntekijän keskeisimmät työtehtävät kohdentuvat täysi-ikäisten erityistä tukea tarvitsevien jälkihuollon asiakkaiden kanssa asiakassuunnitelman mukaiseen työskentelyyn. Työn tavoitteena on kohentaa jälkihuollossa olevien nuorten hyvinvointia sosiaalityön keinoin sekä edistää jälkihuollettavien elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä arjessa. Työskentely alkaa itsenäistymisvaiheessa ennen nuoren täysi-ikäistymistä ja perustuu nuoren tilanteen arviointiin sekä suunnitelmalliseen ja selkeään työprosessiin. Tehtävänkuvaan kuuluu tarvittaessa päätöksenteko lastensuojelun asiakkaille (LsL 13§ 1 mom.) sekä muut sosiaalityöntekijän lakisääteiset tehtävät. Jälkihuollon sosiaalityöntekijän työhön kuuluvat myös päätöksenteko asiakkaiden toimeentulotuesta, etuisuuksista ja itsenäistymisvaroista.

Edellytämme lastensuojelun ja jälkihuollon asiantuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn, matkustamiseen sekä arvioivaa ja kehittävää työotetta. Kokemus vastaavista työtehtävistä sekä systeemisestä toimintamallista katsotaan eduksi. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito, muu kielitaito katsotaan eduksi. Ajokortti on välttämätön ja oman auton käyttömahdollisuus toivottavaa. Salon alueen sosiaali- ja vammaispalveluissa on tällä hetkellä käytössä kolme autoa.

Vaativan työn tukena on innostunut ja kehittämismyönteinen asiantuntijatiimi, säännöllinen työnohjaus sekä työhön liittyvä perehdytys. Jälkihuollon tiimissä työskentelevät kaksi virkasuhteista jälkihuollon ohjaajaa ja kaksi sosiaalityöntekijää. Johtava sosiaalityöntekijä, perheterapeutti ja toimistosihteeri ovat tällä hetkellä yhteiset sijaishuollon tiimin kanssa. Organisoitumisesta hyvinvointialueella ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys ja Valviran lupa toimia sosiaalityöntekijänä. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei löydy, voidaan virka täyttää määräaikaisesti enintään vuodeksi sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijalla (ed. mainittu laki, 12§ ja Valviran erityisehdot).

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.