Hyppää sisältöön

Sosiaalityöntekijä,Salo Gerontologinen sos.työ

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden gerontologinen sosiaalityö vahvistaa resurssiaan. Tule meille mielenkiintoiseen työpaikkaan ikääntyneiden asiakkaiden parissa!

Gerontologinen sosiaalityö tukee ikääntyneitä henkilöitä heidän sosiaalisissa ongelmissaan ja erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Työhön kuuluu myös asiakkaan ja omaisten neuvonnan sekä asiakasohjauksen lisäksi asiakaskohtaisten viranhaltijapäätösten teko. Työ on myös jalkautuvaa. Pääset lisäksi mukaan kehittämään gerontologista sosiaalityötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys ja Valviran lupa toimia sosiaalityöntekijänä. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei löydy, voidaan virka täyttää määräaikaisesti enintään vuodeksi sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijalla (ed. mainittu laki, 12§ ja Valviran erityisehdot). Viran ensisijainen sijoituspaikka on Salo.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät