Hyppää sisältöön

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus,Salo

Tule osaksi innostunutta ja kehittämismyönteistä työyhteisöä!
Haemme sosiaalityöntekijää viransijaisuuteen Sointu-tiimiin asiakasohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin yksikköön 31.12.2023 saakka. Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin mahdollisimman pian rekrytointiprosessin jälkeen. Tehtävä sijoittuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelualueelle 6 (Salo ja Somero).

Sointu-tiimi on osana palvelualueella 6 keväällä 2023 toteutettavaa pilottia, jonka tarkoituksena on kehittää asiakasohjausta, neuvontaa ja palvelutarpeen arviointeja koskien lapsiperheitä, työikäisiä ja vammaisia.

Työhön kuuluu ilmoitusten käsittely, palvelutarpeen arviointi, lastensuojelutarpeen selvittäminen, asiakasohjaus- ja neuvonta, palveluiden järjestäminen, dokumentointi sekä verkostoissa tehtävä työ. Työn painopisteenä ovat lapsia ja perheitä koskevat, sekä erityistä tukea tarvitsevien aikuisten ja vammaispalveluluiden hakijoiden palvelutarpeen arvioinnit. Tiimin jäsenenä pääset myös kehittämään asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa moniammatillista toimintaa.

Haastavan työn tukena on innostunut, osaava ja kehittämismyönteinen asiantuntijatiimi, jossa toimii haettavan lisäksi yhteensä 4 sosiaalityöntekijää, 1 Ankkurin sosiaalityöntekijä, 6 sosiaaliohjaajaa ja psykologi sekä johtava sosiaalityöntekijä. Työn tueksi tarjoamme säännöllisen ryhmätyönohjauksen. Työssä on mahdollisuus etätyöhön sovitusti. Työajan voit suunnitella liukuvan työajan puitteissa.

Hakijalta edellytetään asiakaslähtöistä, reflektoivaa ja arvioivaa työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä riittävää ja monipuolista sosiaalipalveluiden asiantuntemusta. Toivomme hakijalta myös oma-aloitteisuutta, rohkeutta monialaiseen yhteistyöhön ja verkostojen rakentamiseen sekä kehittämismyönteisyyttä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Mikäli kelpoisuusvaatimuksia täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan kyseiseksi määräajaksi palkata sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija, joka on suorittanut ammattihenkilölain (817/2015) 12 §:n mukaiset opinnot. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Ajokortti on välttämätön ja oman auton käyttömahdollisuus työssä on suotavaa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000

Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät