Hyppää sisältöön

Sosiaalityöntekijä, Vammaispalvelut,Turku

Kiinnostaako juuri sinua merkityksellinen sosiaalityö vammaispalveluissa? Tule vahvistukseksi meille Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelualueelle 7, Turkuun. Haemme nyt sosiaalityöntekijää määräaikaiseen sijaisuuteen, joka kestää vuoden 2023 loppuun saakka.

Palvelualueen 7 vammaispalveluissa työtä tehdään tiimeittäin: lasten, työikäisten ja palveluohjauksen/ikäihmisten tiimeissä sekä kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalityössä. Vammaispalveluiden sosiaalityön tehtävät ja niiden vaikutus ajoittuvat elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Haemme sosiaalityöntekijää ensisijaisesti lasten tiimiin, vastaamaan lasten ja nuorten vammaispalvelulain mukaisten palveluiden arvioinnista ja järjestämisestä. Sosiaalityöntekijä vastaa vammaispalveluiden asiakastyöstä vammaispalvelulakeja soveltaen ja toimii asiantuntijana moniammatillisissa verkostoissa ollen tiiviissä yhteistyössä mm. muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Vammaispalveluissa sosiaalityöntekijän keskeisiä työtehtäviä ovat palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelmien laadinta sekä viranhaltijapäätöksenteko.

Työssä edellytetään itsenäistä työotetta ja itseohjautuvuutta, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä eri lakien hallintaa. Työssä edellytetään myös tietotekniikan hyvää osaamista. Työn sisällön kehittäminen kuuluu työnkuvaan. Kokemus vammaistyöstä sekä hyvä ruotsinkielen suullinen ja kirjallinen taito katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on joko sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 määrittelemä sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai sosiaalityöntekijän sijaispätevyys (sosiaalityön perus- ja aineopinnot ja niihin sisältyvä käytännön harjoittelu suoritettuna).

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät