Hyppää sisältöön

Sosiaalityöntekijä , Vamm.palvelut, palvelualue 2

Tule meille töihin! Haemme Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijää SOTE 2 -alueelle Lieto, Marttila, Koski tl, Aura, Oripää, Pöytyä, Loimaa. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijän ensisijainen toimialue Loimaa, Pöytyä, Oripää, Aura.

Työ on vaativaa asiantuntijatyötä, joka edellyttää kykyä itsenäiseen harkintaan ja päätöksentekoon. Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijänä tehtäväsi muodostuvat vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävästä sosiaalityöstä, palvelutarpeen arvioinneista, palvelusuunnitelmien laatimisesta sekä viranhaltijapäätösten tekemisestä ja palvelujen järjestämisestä. Tehtävään liittyy myös monialainen yhteistyö eri verkostojen ja yhteistyötahojen kanssa. Työhön sisältyy lausuntojen ja selvitysten laatimista sekä ohjausta ja neuvontaa.

Työ on monipuolista asiantuntijatyötä, joka edellyttää kykyä itsenäiseen harkintaan, päätöksentekoon ja työhön kuuluvien lakien hallintaa. Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä pari- ja tiimityöskentelyyn sekä viranomaisyhteistyöhön. Arvostamme asiakaslähtöisyyttä, kehittämismyönteisyyttä, aktiivista ja itsenäistä työotetta sekä hyviä organisointi- ja dokumentointitaitoja. Työ edellyttää joustavuutta, halua kehittyä sekä reflektoivaa ja arvioivaa työotetta.

Odotamme sosiaalityöntekijältä oma-aloitteisuutta ja rohkeutta monialaiseen yhteistyöhön ja verkostojen rakentamiseen. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Auton käyttö on välttämätöntä.

Tarjoamme hyvät ja kehittyvät rakenteet Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, johon pääset myös itse vaikuttamaan. Tarjoamme perehdytyksen sekä esihenkilöiden ja osaavan, kannustavan ja työhön sitouneiden kollegoiden vahvan tuen. Sinulla mahdollisuus etätyöhön ja työvälineet ovat toimivat.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän laillistus. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan määräajaksi palkata sosiaalityön loppuvaiheen opiskelija (ed. mainittu laki, 12 §).

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.