Hyppää sisältöön

Sosiaalityöntekijä, gerontologinen sos.työ Turku

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden gerontologinen sosiaalityö vahvistaa resurssiaan. Meillä on haettavana kaksi uutta sosiaalityöntekijän virkaa. Tule meille mielenkiintoiseen työpaikkaan ikääntyneiden asiakkaiden parissa!

Gerontologinen sosiaalityö tukee ikääntyneitä henkilöitä heidän sosiaalisissa ongelmissaan ja erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Työhön kuuluu myös asiakkaan ja omaisten neuvonnan sekä asiakasohjauksen lisäksi asiakaskohtaisten viranhaltijapäätösten teko. Työ on myös jalkautuvaa. Pääset lisäksi mukaan kehittämään gerontologista sosiaalityötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän laillistus ja Valviran lupa toimia sosiaalityöntekijänä. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei löydy, voidaan virka täyttää määräaikaisesti enintään vuodeksi sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijalla (ed. mainittu laki, 12§ ja Valviran erityisehdot). Hyvä ruotsinkielen taito katsotaan eduksi.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.