Hyppää sisältöön

Sosiaalityön johtaja,Turku

Sosiaalityön johtaja toimii hyvinvointialueella tehtävänalan hallinnollisena johtavana viranhaltijana

Sosiaalityön johtajan tehtävänä on:

1. ohjata ja yhteensovittaa osaltaan terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarkoituksenmukaista työnjakoa ja yhteistyötä,
2. toimia sosiaalihuollon koordinaatioon kuuluvien asioiden valmistelijana tehtäväalansa osalta,
3. antaa asiantuntijalausuntoja tehtäväalansa osalta,
4. vastata sosiaalihuoltoon tai siihen liittyvään kohteluun kohdistettuihin muistutuksiin
5. varmistaa osaltaan sosiaalihuollon järjestämisen asianmukaisuutta yhteistyössä järjestämistoiminnon ja tulosaluejohdon kanssa
6. osallistua asiakastyön tuloksellisuuden arviointikäytäntöjen kehittämiseen, tutkimukseen ja näyttöön perustuvan sosiaalihuollon ja ammattikäytäntöjen vahvistamiseen
7. toimia hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden asiakasrekisterien vastuuhenkilönä ja ratkaisee näihin rekisteritietoihin liittyvät tietoluvat
8. osallistua alueelliseen ja kansalliseen sosiaalihuollon kehittämis- ja palvelujen uudistustyöhön
9. toimia sosiaaliasiamiesten esihenkilönä

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalityöntekijän pätevyys sekä kokemusta hallinnollisista ja kehittämistehtävistä, sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Eduksi katsotaan
– työkokemus sosiaalityöstä
– johtamis- tai asiantuntijakokemus sosiaalityössä sekä kokemus yhteistyöstä sosiaalityön ja terveydenhuollon kanssa.
– kokemus muutosjohtamisesta ja kehittämisestä sosiaalipalveluissa
– kokemus verkostojohtamisesta ja toimimisesta oman alan verkostoissa
– kokemus asiakasprosessien johtamisesta ja kehittämisestä

Virassa työskentelevältä odotetaan
– kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijo
Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät