Hyppää sisältöön

Sosiaaliohjaaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja vammaispalveluiden alue 6:lla Salon toimipisteessä on haettavana sosiaaliohjaajan toimi.

Salon toimipisteessä avohuollon työtä tehdään systeemisen lastensuojelun toimintamallin mukaisesti pientiimeissä, joissa toimii sosiaalityöntekijöitä sekä sosiaaliohjaajia. Pientiimeillä on yhteinen johtava sosiaalityöntekijä, perheterapeutti sekä etuuskäsittelijä.

Avohuollon tiimissä sosiaaliohjaaja toteuttaa pitkäjänteistä, kuntouttavaa ja arvioivaa työskentelyä yksilö- ja ryhmätasoilla. Työskentely perustuu suunnitelmalliseen työprosessiin ja asiakkaille laadittuun asiakassuunnitelmaan. Lisäksi sosiaaliohjaaja työskentelee asiakkaan verkostoissa ja toimii tarvittaessa sosiaalityöntekijän työparina. Haastavan työn tukena on kehittämismyönteinen ja innostunut asiantuntijatiimi. Tiimillä on säännöllinen työnohjaus ja työssä on mahdollisuus etätyöhön.

Hakijalta edellytetään asiakaslähtöistä, reflektoivaa, arvioivaa ja kehittävää työotetta, hyviä yhteistyötaitoja, vahvaa ammatillista osaamista vaativissa asiakastilanteissa, hyviä suullisia ja kirjallisia ilmaisutaitoja, riittävää lastensuojelun asiantuntemusta sekä kokemusta systeemisen toimintamallin käytöstä. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi. Oman auton käyttömahdollisuus on toivottavaa, mutta ei välttämätöntä. Salon toimipisteen käytettävissä on kolme autoa. Ajokortti on välttämätön. Työsuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät