Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja,Tyks Sydänkeskus

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) on haettavana kaksi sairaanhoitajan tointa Tyksin Sydänkeskuksessa. Pääasiallinen työn suorittamispaikka työsuhteen alussa on Sydänvalvonta/Sydänosasto 3.

Sydänkeskuksessa hoidetaan kardiologisia ja kirurgisia sydänpotilaita sekä keuhkoleikkauspotilaita. Sydänkeskukseen kuuluvat Sydänosastot 1, 2 ja 3, Sydänvalvonta, Sydäntoimenpideosasto sekä Sydänpoliklinikat kantasairaalassa ja lähisairaaloissa. Sydänvalvonta/Sydänosasto 3 vastaa 12 valvontatasoisen sydänpotilaan ja seitsemän vuodeosastopotilaan hoidosta. Työ on kolmivuorotyötä.

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu akuutin kardiologisen ja kirurgisen sydänpotilaan sekä keuhkoleikkauspotilaan hoitotyö ja sen kehittäminen, lääkehoito, potilaan ja läheisen ohjaus ja tuen anto, kuntouttava hoitotyö sekä opiskelijaohjaus. Päivystysaikana sairaanhoitaja osallistuu yhtenä tiimin jäsenenä sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen ja toimenpiteeseen Sydäntoimenpideosastolla.

Haemme työyhteisöömme sairaanhoitajaa, joka tuntee sydänpotilaan hoito- ja palveluketjun, on kiinnostunut digitalisaation mahdollisuuksista ja sen hyödyntämisestä hoitotyössä ja edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä laaja-alaisesti ja moniammatillisesti. Työyhteisömme arvostaa potilaslähtöistä ja kunnioittavaa asiakaspalvelua, joustavaa työotetta, muutosmyönteisyyttä ja hyviä työyhteisötaitoja.
Toivomme hakijalta aitoa halua innovatiiviseen sydänpotilaan hoitotyön kehittämiseen jatkuvasti uudistuvassa Sydänkeskuksessa.

Tarjoamme sinulle kehittyvässä ja modernissa Sydänkeskuksessa mahdollisuuden haasteelliseen, laaja-alaiseen ja moniammatilliseen hoitotyöhön. Tule mukaan innostavaan joukkoomme!

Olemme savuton sairaala.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät