Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja,Tyks Psykiatria MHTA

Tyks psykiatrialla Mielialahäiriöiden tehostetun avohoidon yksikössä on haettavana sairaanhoitajan toimi.

Mielialahäiriöiden tehostetussa avohoidossa (MHTA) hoidamme täysi-ikäisiä potilaita, joilla on jo hoitosuhde Tyksin Psykiatrian Mielialahäiriötyöryhmissä ja tarvitsevat kiireellistä kriisiluonteista avohoitoa.

MHTA toimii mielialahäiriötyöryhmien ja osastohoidon välillä ollen myös sairaalahoitoa ehkäisevää toimintaa. Potilaat ohjautuvat meille potilaan avohoidon työntekijän yhteydenotolla. Myös päivystyksestä voidaan ohjata tehostettuun avohoitoon potilaan tilanteen vaatiessa nopeaa reagointia, mutta osastohoidon kriteerit eivät täyty. Lisäksi mielialahäiriöosastolta potilas voidaan ohjata tehostettuun avohoitoon helpottamaan potilaan osastolta kotiutumista. Tehostetun avohoidon käynnit voivat toteutua poliklinikan tiloissa, etänä tai kotikäyntien muodossa.

Odotamme työntekijältä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Työssä vaaditaan myös hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta ja sopeutumiskykyä työskennellä päivittäin muuttuvassa työympäristössä. Arvostamme kiinnostusta kehittää omaa ammattitaitoa sekä yksikön toimintaa. Eduksi katsomme ruotsin kielen taidon.

Tarjoamme työntekijälle monipuolisen ja haasteellisen työn sekä tiiviin perehdytyksen ja hyvät koulutusmahdollisuudet ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Työaika on 38,15 h/viikko. Työ sisältää iltavuoroja ja viikonlopputyötä. Koeaika on neljä kuukautta.

Haastattelut pyrimme järjestämään heti hakuajan päätyttyä.

Olemme Savuton sairaala.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.