Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja,Turku Kurjensiipi

Tervetuloa meille töihin!

Tule tekemään merkityksellistä työtä vanhusten hyvän elämän mahdollistajana Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluihin!

Haemme sairaanhoitajaa Kupittaan alueella sijaitsevaan Kurjensiipi 1 :een. Kurjensiipi on 40 paikkainen toimintakyvyn tuki- ja arviointiyksikkö. Tarjoamme lyhytaikaista laitoshoitoa ikääntyneille asiakkaille, joilla on haasteita kotona selviytymisessä. Meille pääsee helposti usealla bussilla. Tarkempi osoite on Kurjenmäenkatu 6, rakennus 41, 20700 TURKU.

Työskentelet asiakaslähtöisesti ja asiakkaan toimintakykyä tukien. Meillä sairaanhoitajana toimit vastuullisena hoitotyön asiantuntijana. Työssäsi vastaat asiakkaiden lääke- ja sairaanhoitoon liittyvistä asioista sekä kokonaisvaltaisesta hoitotyöstä. Yksikön lääkäri ja moniammatillinen tiimi toimivat työsi tukena. Työ sisältää asiakkaan hoitosuunnitelman mukaista perus- ja lääkehoitoa sekä toimintakyvyn ja hoidon tarpeen arvioimista. Odotamme sinulta motivaatiota kehittyä hoitotyön osaajana. Työtehtäviin kuuluu opiskelijan ohjaus. Työsi on 2-vuorotyötä.

Arvostamme laaja-alaista osaamista ja kokemusta, mutta otamme mielellämme joukkoon myös uransa alussa olevan motivoituneen sairaanhoitajan. Saat yksilöllisen perehdytyksen ja pääset itse vaikuttamaan työvuorosuunnitteluun. Meillä et työskentele koskaan yksin. Olet itseohjautuva, päätöksen tekoon kykenevä vastuunkantaja, mutta myös tiimipelaaja.

Ikääntyneiden asumispalvelujen tuki- ja arviointiyksikössä hoidetaan lyhytaikaisesti paljon tukea tarvitsevia asiakkaita. Meille tärkeää on aito läsnäolo. Toimintamme tavoitteena on asiakkaan kokonaistilanteen selvittely, toimintakyvyn ja voimavarojen ylläpitäminen sekä kotona selviytymisen tukeminen. Asiakas- ja työturvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, siksi hyödynnämme teknologisia ratkaisuja sekä er-gonomisia apuvälineitä. Haluamme tarjota asiakkaillemme aktiivisen arjen. Yhteistyö asiakkaan läheisten kanssa on olennainen osa päivittäistä työtä. Moniammatilliseen tiimiin yksikössämme kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoiva-avustajia, sosiaaliohjaaja, toimintaterapeutti, viriketoiminnan ohjaaja, fysioterapeutti ja yksikön esimies. Tiiminä olemme innovatiivisia, kehitysmyönteisiä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Eduksi luemme LOVe -lääkeluvan, kokemuksen vanhustyöstä ja tilapäishoidosta, RAI-osaamisen sekä hyvät tietotekniset taidot.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät