Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja,Turku kotisairaala

Kotisairaala Turku kuuluu Tyks/sairaalapalveluiden Medisiiniseen toimialueeseen, toimipisteemme sijaitsee Turun kaupunginsairaalassa. Tehtävänämme on toteuttaa sairaalatasoista hoitoa joko potilaiden kotona tai toimipisteellämme. Hoidon toteutukseen osallistuu erikoislääkärijohtoinen tiimimme.
Kotisairaalassa keskimääräiset hoitoajat ovat alle seitsemän vuorokautta, ja potilaiden hoitoon tulon syinä ovat lähinnä erillaiset infektiotilat. Potilaidemme hoidontarve on pääasiallisesti eri suonensisäisten lääkkeiden, ravitsemusten tai nesteytyksen saanti. Hoitoon sisältyy myös potilaan voinnin ja hoidon vaikuttavuuden arviointia.
Sairaanhoitajana pääset käyttämään todellista ammattitaitoasi, itsenäisellä ja luovalla työotteella. Työn mielekkyyttä lisää korkea potilastyytyväisyys, ammattitaitoinen tiimi ja innovatiivinen työympäristö jossa ei pääse kyllästymään! Kaksivuorotyön ja oman vapaa-ajan yhteensovittamista tukee autonominen työvuorosuunnittelu.

Seuraa toimintaamme Instagramista @kotisairaalaturku
Sijaisuuksien aloittamisajankohdista ja pituuksista voidaan sopia ja osa-aikaisuuskin on mahdollinen!

Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/94) mukaan. Lisäksi edellytetään LoVe-lääkelupaa sekä B-luokan ajokorttia. Omaa autoa ei tarvita.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät