Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja,Salo os.6 ja 7

Tule Tyks Sairaalapalveluiden Yleislääketieteen ja kuntoutuksen tulosalueen Itäiselle palvelualueelle sairaanhoitajaksi! Haettavana kolme sairaanhoitajan vakinaista toimea Salon sairaalan osastoille 6 ja 7 – yksi toimi osastolle 6 ja kaksi toimea osastolle 7.

Sairaanhoitajana työhösi kuuluvat monipuoliset, mielenkiintoiset ja vastuulliset tehtävät hoitotyön asiantuntijana.

Osasto 6, TULES-osasto on profiloitunut TULES potilaiden hoitoon, jota tehdään moniammatillisessa tiimissä yhdessä kuntoutuksen terapeuttien, palveluohjaajien ja lääkärien kanssa. Potilaat tulevat osastolle kaikkina vuorokauden aikoina traumatologian osastoilta, päivystyksestä tai erikoissairaanhoidosta. Arvostamme potilaslähtöistä ja motivoitunutta asennetta TULES-potilaiden hoitoon, kuntouttavaa työotetta sekä kehittämis- ja kehittymismyönteisyyttä. Panostamme kattavaan perehdytykseen, hyvään johtajuuteen ja henkilöstömme hyvinvointiin.

Osasto 7 on Salon B-tason palliatiivinen- ja saattohoito-osasto, jossa hoidetaan ihminen elämän loppuvaiheessa kunnioittavasti ja rauhallisesti potilaan ja hänen läheisten toiveiden ja tarpeiden mukaisesti pehmeitä ihmisläheisiä arvoja kunnioittaen. Osaston moniammatillinen tiimi on kehittänyt pitkäjänteisesti osaston toimintaa ja se on tunnettu korkeasta laadustaan. Palliatiivinen- ja saattohoito-osastolle on keskitetty perustason sydänpotilaiden vuodeosastohoito ja siellä voidaan hoitaa myös muiden potilasryhmien potilaita. Osasto on 15-paikkainen ja siihen kuuluu myös palliatiivinen poliklinikka. Osastolla tehdään kiinteää yhteistyötä kotisairaalan, kotihoidon sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sairaanhoitajan työhösi kuuluvat monipuoliset, mielenkiintoiset ja vastuulliset sairaanhoitajan tehtävät. Arvostamme potilaslähtöistä, motivoitunutta sekä ihmisläheistä työskentelytapaa TULES-potilaiden taikka palliatiivisen- ja saattohoitopotilaiden hoitoon. Sinulta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, hyvää paineensietokykyä sekä kehittämis- ja kehittymismyönteisyyttä. Työ on kolmivuorotyötä.

Tarvitsemme juuri sinun erityisosaamistasi osaksi moniammatillista työyhteisöämme. Tarjoamme sinulle jatkuvasti kehittyvässä yksikössä mielenkiintoisen työn ja mukavan työyhteisön.
Tule mukaan joukkoomme!

Ilmoita hakemuksessasi kummasta osastosta olet kiinnostunut.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto sekä edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaista laillistusta. Lisäksi eduksi katsotaan syventävät opinnot tai muu lisäkoulutus sekä kiinnostus profiloitumisen mukaisesti. Tehtävän edellyttämät LOVe -osiot tulee olla suoritettuna tai suorittaa sopimuksen mukaisesti.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät