Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja,Ensihoitaja Tyks Akuutti

Tyks Akuutti hakee hoitotason ensihoitajia tulevalle kesälle 2023 kesäsijaisuuksiin Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Voit esittää hakemuksessa toivomuksen alueesta, missä olisit halukas työskentelemään.

Työaikamuoto on tällä ensihoitoyksikössä paikalliseen sopimukseen perustuva yleistyöaika (12,15 h työvuorot) sekä työsuojelun poikkeusluvan alainen (24 h työvuorot). Sijoituspaikkana ovat ensihoitokeskuksen asemapaikat Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen ensihoitoalueella.

Hoitotason ensihoitajan sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Työtehtävien hoitamiseen edellytämme vähintään C1-luokan ajo-oikeutta ja hyväksyttyä tehtävän mukaista ensihoidon tasotestausta sekä työn vaatimia fyysisiä ominaisuuksia.

Arvostamme positiivista asennetta ja reipasta työotetta. Odotamme sinulta työntekijänä sitoutumista ja oppimishalua ensihoitajan ammatilliseen kehitykseen. Toivomme, että teet työtäsi asiakaslähtöisesti ja huomioit asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet ensihoitotehtävällä. Ensihoito on tiimityöskentelyä, joten sinun tulee kyetä toimimaan työyhteisössä aktiivisesti osallistuvana jäsenenä.

Eduksi luetaan aiempi kokemus akuuttihoidon- ja ensihoitopalvelun tehtävistä sekä alueen tuntemus. Perehdytämme sinut tehtävään – asenne ja kyky oppia uutta- merkitsee enemmän kuin tämän hetkinen osaamisesi.

Hakemuksia käsitellään koko hakuajan ja valintoja sijaisuuksiin tehdään sopivien hakijoiden löydyttyä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät

Kelpoisuusvaatimuksena on ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Työtehtävien hoitamiseen edellytämme vähintään C1-luokan ajo-oikeutta ja hyväksyttyä tehtävän mukaista ensihoidon tasotestausta sekä työn vaatimia fyysisiä ominaisuuksia.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.