Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja, Tyks: plastiikka-&yleiskir. vo

Tyks sairaalapalvelujen tulosalueella Operatiivinen toiminta ja syöpätaudit tulosryhmässä Plastiikka- ja yleiskirurgian palvelualueella on haettavana neljä sairaanhoitajan vakinaista tehtävää. Ensisijaisena sijoituspaikkana on plastiikka- ja yleiskirurgian palvelualueen vuodeosasto, joka sijaitsee yhteisissä tiloissa silmäosaston kanssa.

Sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään ammattitaitoasi laaja-alaisesti, sillä vuodeosastolla hoidetaan ajanvarauksella ja päivystyksenä sairaalaan tulevia operatiivisia potilaita. Hoitotyö vuodeosastolla on monipuolista ja vaihtelevaa sisältäen esimerkiksi syöpäpotilaiden ja haavapotilaiden pre- ja postoperatiivisen hoitotyön. Sairaanhoitajana työskentelet moniammatillisessa tiimissä ja työ edellyttää sitoutumista kolmivuorotyöhön.

Odotamme hakijalta kirurgisen hoitotyön tuntemusta sekä erityisesti kokemusta plastiikkakirurgisten potilaiden hoitamisesta. Työssä menestyminen edellyttää erilaisten potilaiden kunnioittavaa kohtaamista, työelämän haasteisiin ja muutoksiin mukautumista, yhteistyökykyä, kehittämismyönteisyyttä ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Arvostamme ruotsin kielen taitoa, hyviä työyhteisötaitoja ja joustavuutta.

Tarjoamme uudelle työntekijälle edistyksellisen työyksikön, hyvän perehdytyksen ja työyhteisön tuen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.