Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja, Tyks Neuro

Tyks Neurologian osasto , sairaanhoitajan kesäsijaisuus
Kiinnostaako sinua nopeatempoinen, itseään haastava, mutta antoisa neurologinen hoitotyö erikoissairaanhoidossa? Haluatko oppia, miten erilaiset sairaudet aivoissa ja keskushermostossa vaikuttavat ihmisen kokonaisvaltaiseen toimintaan? Miten jatkuvasti kehittyvä neurologian ala tuo keinoja hoitaa näitä? Haemme juuri sinua osaksi loistavaa työyhteisöämme!
Tarjoamme mielenkiintoista kesätyötä, jossa sinulla on mahdollisuus kehittää ammattitaitoasia kollegoiden tuella vauhdikkaassa sairaalamaailmassa. Neurologian osastolla pääset osaksi moniammatillista tiimiä, jossa arvioimme, tuemme ja hoidamme potilaita sairauden eri vaiheissa. Tiimiimme kuuluvat lähi- ja sairaanhoitajien lisäksi mm. fysio-, toiminta- ja puheterapeutit, lääkärit, laitoshuoltajat, osastosihteeri ja osastofarmaseutti.
Osastomme on 24-paikkainen päivystävä vuodeosasto. Meillä hoidetaan mm. aivoverenkiertohäiriöitä, epileptisiä kohtauksia, Parkinsonin tautia sekä keskushermostoinfektioita sairastavia potilaita. Valtaosa potilaistamme saapuu päivystyksellisesti. Osastomme toimii tiiviissä yhteistyössä mm. Tyks Akuutin, AVH-valvonnan ja neurokirurgian vuodeosaston kanssa.
Arvostamme innostusta itsensä kehittämiseen, ongelmaratkaisukykyä ja aitoa halua auttaa. Asiakaskokemus on meille tärkeää, joten toivomme sinulta potilaslähtöistä otetta työhön sekä hyvää yhteistyökykyä nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Ruotsin kielen taitoasi saat käyttää hoitaessasi ruotsinkielisiä potilaitamme.
Tarjoamme sinulle hyvän perehdytyksen ja mahdollisuuden osaamisen syventämiseen. Kesäsijaisten perehtymistä tuetaan järjestämällä Neurokeskuksen sisällä perehdytyspäivät toukokuussa.
Työmme on kolmivuorotyötä. Käytössämme on yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, jossa pääset itse vaikuttamaan työvuoroihisi.
Tule mukaan toteuttamaan laadukasta potilashoitoa ja tuomaan oma panoksesi hyvän sykkeen työyhteisöön!
Kerromme mielellämme lisää neurohoitotyöstä!
Toiminta-ajatuksemme on: vaikuttavaa hoitoa – yhdessä ystävällisesti arvostaen.
Tutustu toimintaamme osoitteissa: Neurologia: www.tyks.fi/hoidot-ja-tutkimukset/neurologia
ja Neurologian osasto: www.tyks.fi/potilaille-ja-laheisille/sairaalat-ja-toimipisteet/tyks-t-sairaala/neurologian-vuodeosasto

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus tai lähiaikoina valmistuvat sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- tai ensihoitajaopiskelijat, joilla yli 140 opintopistettä.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialuetta rakentavat yhdessä kaikki 27 kuntaamme, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Meistä tulee noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen.

Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa!

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.