Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja, Tyks Majakkasairaala Varahenk.

Haemme kahta sairaanhoitajaa Majakkasairaalan Lasten ja nuorten klinikan varahenkilöstöön vanhempainvapaasijaisuuksiin. Sijaisuudet alkavat toukokuussa 2023 ja kestävät ainakin alkuvuoteen 2024.

Varahenkilöstön sairaanhoitajan tehtäväkenttä kattaa kaikki klinikan vastuualueet ja varahenkilö vaihtaa työpistettä työnantajan määräysten mukaan, käytännössä päivittäin. Meillä hoidetaan lapsia vastasyntyneistä nuoruusikään eri erikoisaloilla. Hoitoympäristö vaihtelee polikliinisestä hoidosta tehohoitoon.

Varahenkilöstön sairaanhoitajan eli sissin tehtävänkuva on laaja ja perehtymisaika pitkä. Työ aloitetaan vuodeosastoilta ja kokemuksen karttuessa työnkuva laajenee. Tarjoamme sinulle työyhteisön tuen eli tervetuloa osaksi mukavaa työyhteisöämme.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta ja/tai kiinnostusta laaja-alaiseen hoitotyöhön. Lisäksi arvostamme ja sinulle hakijana on hyötyä siitä, mikäli sinulla on jo työkokemusta. Eduksi luetaan työkokemus lasten ja nuorten hoitotyöstä. Tarvitset myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja muutoksensietokykyä. Tässä haussa huomioimme sairaanhoitajat ja mahdollisesti sairaalaympäristössä jo pidempään työnnelleet lähihoitajat.

Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.