Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja Tyks Loimaan sairaala os. B2

Sairaanhoitajan toimi Tyks Loimaan sairaalan osastolla B2.

Varsinais-Suomen terveyskeskuksien vuodeosastot, kotisairaalat ja palliatiivinen keskus siirtyivät hyvinvointialueella Tyks sairaalapalveluiden yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluihin 1.1.2023.  

Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden toiminta on akuuttia, potilaat ohjautuvat osastoille terveyskeskuslääkärien vastaanotoilta, Loimaan ja Tyksin päivystyksistä ja jatkohoitona erikoissairaanhoidosta. Osastoilla hoidetaan ja kuntoutetaan mm. geriatrisia, neurologisia, sisätautisia, traumatologisia, ortopedisiä ja saattohoitopotilaita. Hoidamme myös medisiinisiä erikoissairaanhoidon potilaita. Osastonlääkärinä toimii geriatri, erikoissairaanhoidon lääkärinä sisätautien erikoislääkäri.

Moniammatillisuus on työssämme keskeistä, jotta voidaan hyödyntää jokaisen ammattilaisen omaa erityisosaamista. Kuntoutuksen eri toimintamallit ovat käytössämme, siinä tukena ovat fysio-ja toimintaterapeutit. Lisäksi meillä toimii osastofarmaseutti lääkehoidon ja perehdytyksen tukena sekä varaston hyllytyspalvelu. Käytössä on myös autonominen työvuorosuunnittelu.

Jos sinua kiinnostaa mielenkiintoinen ja monipuolinen työ, niin tule mukaan yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden keskisen alueen mahtavaan ja osaavaan moniammatilliseen työyhteisöön Loimaalle. Haemme joukkoomme juuri sinua! Pääset toteuttamaan hoitajan taitojasi monipuolisesti sekä oppimaan uutta!  Toivomme sinulta innokkuutta kehittyä ammatissasi, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä sopeutumiskykyä nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Tehtävässä edellytetään ajan tasalla olevaa lääkeosaamista (LOVe) tai sen hyväksyttyä suorittamista heti työsuhteen alussa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Haastattelut aloitetaan jo hakuaikana. Työsuhteessa on 6 kk koeaika.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan haastattelun yhteydessä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Kysy rohkeasti lisätietoja.