Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja, Tyks Akuutti

Tyks Akuutin Loimaan päivystys haetaan sairaanhoitajia töihin kesäksi.

Tarjoamme mielenkiintoista ja haastavaa työtä sinulle sairaanhoitaja Loimaan päivystyspisteessä. Haemme kesätöihin osaavaan joukkoomme hyvän työmotivaation omaavia ensisijaisesti valmiita tai keväällä 2023 valmistuvia sairaanhoitajia.

Tyks Akuutti tuottaa päivystys- ja ensihoitopalveluita Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Päivystyspalveluita tuotetaan Loimaalla aamu kahdeksasta iltakahdeksaan. Työaika 7 -23 välillä seitsemänä päivänä viikossa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää asiakaspalvelutaitoa, yhteistyökykyä ja muutosvalmiutta. Arvostamme aktiivista työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä halua kehittyä työssään. Aikaisempi kokemus perusterveydenhuollon ja/tai erikoissairaanhoidon päivystyshoitotyöstä, ruotsin kielen taito ja kipsaustaito katsotaan eduksi.

Käytämme sijaisuuksissamme koeaikaa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.
Otamme myös huomioon sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on vähintään 140 opintopistettä suoritettuna työn alkaessa.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tervetuloa joukkoomme!