Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja/Tiiminvetäjä, Merituulikoti, Uki

Haemme Merituulikotiin Sairaanhoitajaa/Tiiminvetäjää!

Merituulikoti on 24-paikkainen ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista tarjoava yksikkö, jossa tarjotaan turvallista ja aktiivista arkea kodinomaisessa ympäristössä niille ikääntyneille, jotka eivät enää selviydy kotioloissaan runsaidenkaan kotiin annettavien palveluiden turvin. Merituulikodissa on kaksi asumisyksikköä Valkama ja Suvanto. Asukkaiden hoidosta huolehtii moniammatillinen, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Hoitohenkilökunta toimii kolmessa vuorossa antaen hoitoa ja huolenpitoa kaikille sitä tarvitseville. Jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Tavoitteenamme on vanhusten onnellisuus, hyvä elämänlaatu ja merkityksellisyys. Työtä ohjaavia arvoja ovat yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus.

Toimeen haettava sairaanhoitaja toimii tiiminvetäjänä Suvannon yksikössä. Suvanto on 12-paikkainen, erityistä tukea tarvitseville muistisairaille ikäihmisille tarkoitettu asumisyksikkö.

Sairaanhoitaja/tiiminvetäjä vastaa oman asumisyksikkönsä toiminnasta ja turvallisuudesta sekä sairaanhoidollisista tehtävistä. Työhön kuuluu myös asukkaiden arkisten toimintojen tarjoamista ja perushoitoa. Työajasta 20% on hallinnollisia työtehtäviä, kuten työvuorosuunnittelua, sijaisrekrytointia ja tiimipalavereista huolehtimista. Sairaanhoitaja/tiiminvetäjä tekee tiivistä yhteistyötä muiden sidosryhmien (lääkäri, kotisairaala ym.) ja omaisten kanssa. Yhdessä esimiehen ja muiden tiiminvetäjien kanssa osallistuu laatu- ja prosessityöskentelyyn sekä toteuttaa omavalvontaa. Sairaanhoitaja/Tiiminvetäjä toimii jaksotyössä ja tekee pääasiassa päivätyötä.

Arvostamme kokemusta muistisairaiden kanssa toimimisesta ja muistisairauksien tuntemusta, myös mahdollinen kokemus tiiminvetäjänä tai siihen verrattavissa olevassa työssä toimimisesta katsotaan eduksi. Työtehtävä vaatii hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä itsenäistä ja aktiivista työotetta.

Mikäli tunnistit itsesi ja olisit valmis toimimaan osana motivoitunutta tiimiämme, laita hakemusta tulemaan!

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.