Hyppää sisältöön

Sairaanhoitaja, Riippuvuuspsykiatria, avohoito

Olisitko kiinnostunut työskentelemään Riippuvuuspsykiatrian avohoidossa kesällä 2023? Meillä on haussa eripituisia sijaisuuksia sairaanhoitajille tai sairaanhoitajaopiskelijoille (min. 140 op) ja olisimme kiinnostuneita kuulemaan sinun toiveistasi kesätyön suhteen.

Riippuvuuspsykiatrian avohoitoon kuuluvat opioidi-, perhe- sekä kaksoisdiagnoosiprosessit kahdessa eri työryhmässä (Vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmä, Avohoidon työryhmä), kuin myös somaattisten osastojen kanssa tehtävä konsultatiivinen yhteistyö. Työskentelypisteestäsi sovitaan osaamisesi, kiinnostuksesi sekä yksikön kokonaistilanteen mukaan. Työn aloitus- ja lopetusaika ovat sovittavissa.

Sairaanhoitajan tehtävä Riippuvuuspsykiatrian avohoidossa sisältää lääkehoitoa, itsenäistä hoitosuhdetyöskentelyä, potilaan psyykkisen voinnin sekä päihderiippuvuuden arviota, psykososiaalista kuntoutusta sekä yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja potilaan verkoston kanssa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus. Sairaanhoitajaopiskelijalla tulee olla vähintään 140 op suoritettuja opintoja työsuhteen alkaessa.

Tarjoamme sinulle mukavan ja innostuneen työyhteisön sekä monipuolista työkokemusta päihde- ja mielenterveystyöstä. Hakijoilta toivomme aitoa kiinnostusta päihdehoitoa ja mielenterveystyötä kohtaan. Odotamme meillä työskenteleviltä henkilöiltä hyviä yhteistyötaitoja, myönteistä asennetta sekä joustavuutta.

Avohoidon työryhmässä työaika on 37,75 h/viikko, työ sisältää myös viikonlopputyötä. Vieroitus- ja korvaushoitotyöryhmässä työaika on jaksotyötä 38,25 h/viikko.

Sijaisuuksissa noudatamme kuukauden koeaikaa.

Olemme Savuton sairaala.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti.
#hyvintekijät